SECRET SEVEN เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด ตอนที่ 1-12 (จบบริบูรณ์)

SECRET SEVEN เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด ตอนที่ 12 วันที่ 2 ธันวาคม 2560
เรื่อง : ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน
เขียนบทซีรีส์ : เบญจพรรณ รุ่งศุภตานนท์, ภาวิส เสาร์ศรีอ่อน, จิรปรียา มาช่วย, สหรัฐ เกตุแก้ว
กำกับการแสดง : ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์
ควบคุมการผลิต : ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์
ผลิตโดย : บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 22.00 น. ทาง One 31 และเวลา 23.00 น. ทาง LINE TV

นำแสดงโดย
สุทัตตา อุดมศิลป์ รับบทเป็น พัดลม
วรกร ศิริสรณ์ รับบทเป็น ปก
โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ รับบทเป็น เจนท์
ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ รับบทเป็น เพลย์
อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ รับบทเป็น ลิฟท์ออย
ตะวัน วิหครัตน์ รับบทเป็น อลัน
จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์ รับบทเป็น อิฐ
ชลธร คงยิ่งยง รับบทเป็น นีโอ
สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ รับบทเป็น สปอยล์
สฤญรัตน์ โทมัส รับบทเป็น แม่พัดลม
กรกันต์ สุทธิโกเศศ รับบทเป็น
สรัลธร คล้ายอุดม รับบทเป็น

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,