Our Skyy 2 แค่เพื่อนครับเพื่อนxนิทานพันดาว (จบบริบูรณ์)

ละคร Our Skyy 2 แค่เพื่อนครับเพื่อนxนิทานพันดาว ตอนที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2566
เขียนบท : ทิชากร ภูเขาทอง
กำกับการแสดง : ทิชากร ภูเขาทอง
แนวละคร : ซีรีส์วาย
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25
นำแสดงโดย
พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ รับบทเป็น หัวหน้าภูผา
สหภาพ วงศ์ราษฎร์ รับบทเป็น ครูเธียร
ภวัต จิตต์สว่างดี รับบทเป็น ภัทร
กรภัทร์ เกิดพันธุ์ รับบทเป็น ปราณ
ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ รับบทเป็น ปาล์ม
ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน รับบทเป็น หนึ่งเดียว
คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล รับบทเป็น อักก์
ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล รับบทเป็น อายัน
อาเชน ไอย์ดึน รับบทเป็น คาบคลื่น
ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ รับบทเป็น ดาวเหนือ
จิรัชพงศ์ ศรีแสง รับบทเป็น กันต์
กษิดิ์เดช ปลูกผล รับบทเป็น เชร์
จิตรพล โพธิวิหค รับบทเป็น ปืน
ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ รับบทเป็น ทะเล
นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ รับบทเป็น ติณณ์
ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล รับบทเป็น กันต์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,