Mint To Be นายนั่นแหละ…คู่แท้ของฉัน (จบบริบูรณ์)

ละคร Mint To Be นายนั่นแหละ…คู่แท้ของฉัน ตอนที่ 10 วันที่ 30 กันยายน 2561 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ : Mint To Be เขาว่ากันว่า… นายเกิดมาเพื่อเป็นของฉัน! โดย may112
บทซีรีส์ : นักเล่าเรื่อง (ภาคภูมิ นันตาลิตร, เผด็จ อ่อนละฮุง, วรลักษม์ โพธิ์รุ้ง, ฉันท์ชนิตา ขจรรัตนวณิชย์, ดารัตน์ คงสมบูรณ์)
กำกับการแสดง : ขนิษฐา ขวัญอยู่
ดำเนินการผลิต : บริษัท บาแรมยู
ออกอากาศทุกวันวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM 25

นำแสดงโดย
พีรวัส แสงโพธิรัตน์ รับบทเป็น มินท์
วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ รับบทเป็น บีบี
ณวัชร์ พุ่มโพธิงาม รับบทเป็น โบ
นารา เทพนุภา รับบทเป็น แบมแบม
จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล รับบทเป็น เวฟ
สรัลธร คล้ายอุดม รับบทเป็น ทับทิม
ณัฐรัชต์ ก้อนแก้ว รับบทเป็น โย
มริภา ศิริพูล รับบทเป็น นก
วีรยุทธ จันทร์สุข รับบทเป็น โอ๊ต
ดวงใจ หทัยกาญจน์ รับบทเป็น ยายบัวทอง
สุปราณี เจริญผล รับบทเป็น แม่มาย
สุชาดา พูนพัฒนสุข รับบทเป็น แม่บุ๋ม
แพรพลอย โอรี รับบทเป็น โอ๋เอ๋
ทัชชกร บุญลัภยานันท์ รับบทเป็น เยลลี่