Coffee melody ตอนที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (ตอนแรก)

ละคร Coffee melody ตอนที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (ตอนแรก)
บทประพันธ์ : Zelynn
บทโทรทัศน์ : ณัฐชัย เครือเสนา, สิริพงศ์ มั่นจิตร
กำกับการแสดง : นัท ณัฐชัย เครือเสนา
ผลิตโดย : M flow entertainment
ควบคุมการผลิตโดย : เติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก และ มินท์ วรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 23.00 น.ทางไทยทีวีสีช่อง 3, ช่อง 33 และรับชมผ่านทาง Application 3 Live

นำแสดงโดย
นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ รับบทเป็น เพลงรัก
ภานุพันธ์ วงศ์จร รับบทเป็น เดือนอี้
ตฤณภัทร ลีลาพิพัฒน์กุล รับบทเป็น ทิศเหนือ
วีรภัทร เฉลิมพลประภา รับบทเป็น จีน
สาริทธิ์ เพิ่มสุวรรณ รับบทเป็น นาวา
ชุติกาญจน์ ชวเสถียรพงศ์ รับบทเป็น จันทร์เจ้า
พิทยุตม์ ออสุวรรณ รับบทเป็น ธันวา
ชิษณุพงศ์ วงษ์ศรีวิลาส รับบทเป็น ขั้วโลก
วสวัตติ์ วงษ์ศรีวิลาส รับบทเป็น น้ำหนาว
อติชาติ ลาวัณย์เสถียร รับบทเป็น สีคราม
เหวินเลี่ยง เจิ้ง รับบทเป็น หลี่เจีย
พิมพ์นารา จิตรัตน์ รับบทเป็น พริม
พจนา เลิศชนะชมภู รับบทเป็น นาร่า
ณรงค์รัชช์ ธเรศเกียรติกุล รับบทเป็น เดือนอ้าย
กันต์ธีภพ ศิโรรัตนพาณิชย์ รับบทเป็น พี่โจ้
กลศ อัทธเสรี รับบทเป็น ศศิน
รสริน จันทรา รับบทเป็น จันทิรา

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,