Club Friday Celeb’s Stories : แย่งชิง ตอนที่ 1-9 (จบบริบูรณ์)

Club Friday Celeb’s Stories : แย่งชิง ตอนที่ 9 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
บทประพันธ์ : เค้าโครงเรื่องจริงของคนวงการบันเทิง
บทโทรทัศน์ : มาวิน อักษรา
กำกับการแสดง : เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
ผลิต : GMM 25
ผู้อำนวยการผลิต : วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
ผู้อำนวยการสร้าง : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.35 น. ทางช่อง GMM25

นำแสดงโดย
วรนุช ภิรมย์ภักดี รับบทเป็น พริมา
อธิชาติ ชุมนานนนท์ รับบทเป็น พุก
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล รับบทเป็น โนวี่
อภิษฎา เครือคงคา รับบทเป็น เมียว
ราศี วัชราพลเมฆ รับบทเป็น จูลี่
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี รับบทเป็น ยุ่น
สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสิรฐ รับบทเป็น ปุ้ม
ณภัทร บรรจงจิตไพศาล รับบทเป็น แพม
รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น รับบทเป็น
กรุณพล เทียนสุวรรณ รับบทเป็น
ไอศูรย์ ไมดาน รับบทเป็น พอล
เกรียงไกร อุณหะนันทน์ รับบทเป็น
อุทุมพร ศิลาพันธ์ รับบทเป็น
จิรายุ จันทรวงศ์ รับบทเป็น

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,