Bangkok รัก Stories : Please ตอนที่ 11 วันที่ 23 กันยายน 2560
โครงเรื่อง : เอกชัย เอื้อครองธรรม
เขียนบทซีรีส์ : เอกชัย เอื้อครองธรรม, ธันยธรณ์ ศิวานุเคราะห์, B+J
กำกับการแสดง : ศุทธสิทธิ์ เดชอินทรนารักษ์
ครีเอเตอร์และผู้อำนวยการผลิตโดย : เอกชัย เอื้อครองธรรม
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. ทางช่อง GMM 25 และเวลา 19.00 น. ทาง LINE TV

นำแสดงโดย
ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล รับบทเป็น เอด้า
เสฎฐวุฒิ อนุสิทธิ์ รับบทเป็น อคิน
สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ รับบทเป็น เพียงฟ้า
ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์ รับบทเป็น ควิก
ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย รับบทเป็น เคท
นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ รับบทเป็น เบน
ทศทิศ ด่านขุนทด รับบทเป็น กริช
ณัฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รับบทเป็น ดร.ภควัฒน์
กรุณพล เทียนสุวรรณ รับบทเป็น วรวิทย์

Bangkok รัก Stories : Please ตอนที่ 11 วันที่ 23 กันยายน 2560

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,