Bangkok รัก Stories :คนมีเสน่ห์ ตอนที่ 11 วันที่ 14 มกราคม 2561
โครงเรื่อง : โครงเรื่อง : เอกชัย เอื้อครองธรรม
เขียนบทซีรีส์ : จุฑารัตน์ บัวปลอด
กำกับการแสดง : พงศธร ทองเจริญ
ครีเอเตอร์และผู้อำนวยการผลิต : เอกชัย เอื้อครองธรรม
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. ทางช่อง GMM 25 และ เวลา 19.00 น. ทาง LINE TV

นำแสดงโดย
เจษฏ์พิพัฒ ติลพรพัฒน์ รับบทเป็น ภากร
วนิดา เติมธนาภรณ์ รับบทเป็น บัวลอย
ฉันทนา กิติยพันธ์ รับบทเป็น ย่าสมร
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล รับบทเป็น พิมพิลา
สมจิตร จงจอหอ รับบทเป็น ต๋อย
เทีย ลี่ ทวีพาณิชย์พันธุ์ รับบทเป็น เมย์
ชลวิทย์ มีทองคำ รับบทเป็น ปรี
กนกฉัตร มารยาทอ่อน รับบทเป็น แจ๊ด
สุทธิาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ รับบทเป็น บื้อ
อิสรา นาดี รับบทเป็น

Bangkok รัก Stories : คนมีเสน่ห์ ตอนที่ 12 วันที่ 21 มกราคม 2561

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,