46วันฉันจะพังงานวิวาห์ ตอนที่ 1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (ตอนแรก)

ละคร 46วันฉันจะพังงานวิวาห์ ตอนที่ 1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (ตอนแรก)
บทประพันธ์ :
บทโทรทัศน์ : เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
แนวละคร : โรแมนติก คอมมาดี
ผลิต: จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ: ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และ AIS PLAY

นำแสดงโดย
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ รับบทเป็น หญิงหญิง
ชานน สันตินธรกุล รับบทเป็น หมอกรณ์
จุมพล อดุลกิตติพร รับบทเป็น หมอพัฒน์
ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล รับบทเป็น น้อยหน่า
ภัชธร ธนวัฒน์ รับบทเป็น วิษา
เจนนี่ ปาหนัน รับบทเป็น พี่แป้ง
ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์ รับบทเป็น วรุต
ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต รับบทเป็น ยู
อภิชญา แซ่จัง รับบทเป็น ซิน
จตุรงค์ พลบูรณ์ รับบทเป็น สม (พ่อพี่แป้ง)
ดารณีนุช ปสุตนาวิน รับบทเป็น คุณแป๋ว (แม่หญิงหญิงและพี่แป้ง)
อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบทเป็น อนันต์ (พ่อหญิงหญิง)
ไรวินทร์ ศิริเสถียรสกุล รับบทเป็น เปเปอร์