รักกันวันโลกแตก (จบบริบูรณ์)

ละคร รักกันวันโลกแตก ตอนที่ 11 วันที่ 7 มกราคม 2566
บทซีรีส์ : อนุสรณ์ สร้อยสนิม
กำกับการแสดง : อนุสรณ์ สร้อยสนิม
ผลิต : COMMETIVE PLUS BY AAM ANUSORN
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 ทาง อมรินทร์ ทีวี HD ช่อง 34

นำแสดงโดย
ภาคภูมิ จวนชัยนาท รับบทเป็น อาร์ต
อนาวิล ชาติทอง รับบทเป็น กอล์ฟ
เกียรติศักดิ์ วัฒนวิทย์สกุล รับบทเป็น กัส
ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ รับบทเป็น เจ๊แหม่ม
กุลฉัตร เชยทอง รับบทเป็น โจ๊ก
พิชญุตม์ รจิตจามีกร รับบทเป็น ลอง
ภาวิณี ผ่องนพคุณ รับบทเป็น ฝ้าย
พรวรินทร์ ทองแท้ รับบทเป็น หลิน
นิธิรุจน์ ถิระพัฒนะพงศ์ รับบทเป็น ไมค์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,