ไร้เสน่หา (จบบริบูรณ์)

ละคร ไร้เสน่หา ตอนที่ 18 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ : วินิจฉัยกุล
บทโทรทัศน์ : มาวิน อักษรา
กำกับการแสดง : คฑาเทพ ไทยวานิช
แนวละคร : ดรามา
อำนวยการสร้าง : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
อำนวยการผลิต : วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.20 น. ทาง GMM 25

นำแสดงโดย
ยธิดา มิตรธีรโรจน์ รับบทเป็น นงราม
เก็จมณี วรรธนะสิน รับบทเป็น นัยนา
ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช รับบทเป็น เนตรนลิน
นิธิดล ป้อมสุวรรณ รับบทเป็น อนุพล
ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม รับบทเป็น หมอทยา
ศรุชา เพชรโรจน์ รับบทเป็น ประอร
ธนา ฉัตรบริรักษ์ รับบทเป็น ดนู
กนกฉัตร มรรยาทอ่อน รับบทเป็น ทวีลาภ
ภัสสร เหลียวรักวงศ์ รับบทเป็น พิมพ์ใจ
ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบทเป็น พลโท สุชาติ
ดิลก ทองวัฒนา รับบทเป็น พลโท ประภพ
สรัณณัฏฐ์ ประดู่คู่ยามดี รับบทเป็น เจน
ภาลฎา ฐิตะวชิระ รับบทเป็น อนุพัชรี
ตะวัน วิหครัตน์ รับบทเป็น อนุคม
ณภัทร บรรจงจิตไพศาล รับบทเป็น มยุริญ
ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี รับบทเป็น ป้าชไม
ลาภิสรา อินทรสูต รับบทเป็น มยุเรศ
ภูมิ รังษีธนานนท์ รับบทเป็น จอมศักดิ์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,