ไฟลวง ตอนที่ 6 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

ละคร ไฟลวง ตอนที่ 6 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
บทประพันธ์ : โสภี พรรณราย
บทโทรทัศน์ : ธีระพัสตร์ ถนัดสอนสาร
กำกับการแสดง : คฑาเทพ ไทยวานิช
แนวละคร : ดรามา
ผลิต : CHANGE 2561
อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณอ. , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.30 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง34

นำแสดงโดย
ยุกต์ ส่งไพศาล รับบทเป็น นพรุจ
พิมประภา ตั้งประภาพร รับบทเป็น หยดเทียน
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ รับบทเป็น พรวลัย
สราวุธ มาตรทอง รับบทเป็น นิธาน
ภัทรากร ตั้งศุภกุล รับบทเป็น เจนจิรา
จิระ ด่านบวรเกียรติ รับบทเป็น กิตติ
ภิชาภัช มหาทิตยากุล รับบทเป็น รตี
ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ รับบทเป็น ญาดา
กิดาการ ฉัตรแก้วมณี รับบทเป็น เทพ
จารุณี สุขสวัสดิ์ รับบทเป็น งามพิศ
สัญญา คุณากร รับบทเป็น ประกอบ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,