ใจลวง ตอนที่ 1-26 (จบบริบูรณ์)

ละคร ใจลวง ตอนที่ 26 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 (ตอนจบ)
บทประะพันธ์ : ปสรา
บทโทรทัศน์ : สุมินตา สุภาผล
กำกับการแสดง :จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์
แนวละคร : โรแมนติกดราม่า
ผลิต : บริษัท เอพลัสโปรดักชั่น จำกัด
ผู้จัด : บุณฑนิก บูลย์สิน
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ดิจิตอลทีวี (กดเลข 27)

นำแสดงโดย
จิระ ด่านบวรเกียรติ รับบทเป็น เทวา
เกวลิน ศรีวรรณา รับบทเป็น รวิปรียา
ภูริ หิรัญพฤกษ์ รับบทเป็น นิมมาน
พิชญา เชาวลิต รับบทเป็น เพชรพริ้ง
กิจเกษม แมคแฟดเดน รับบทเป็น พิวัศ
วิทวัส สิงห์ลำพอง รับบทเป็น พศิน
มนัญญา ตริยานนท์ รับบทเป็น ดาวิกา
พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน รับบทเป็น เมฆา
อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม รับบทเป็น อ้อยใจ
ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ รับบทเป็น มนัส
อรจิรา แก้วสว่าง รับบทเป็น ดาริน
ณหทัย พิจิตรา รับบทเป็น นวลตอง
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น อารุม
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล รับบทเป็น ไพร
กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ รับบทเป็น สุดาวลัย
วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ รับบทเป็น คุณเทพ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,