โซ่เสน่หา ตอนที่ 6 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ละคร โซ่เสน่หา ตอนที่ 6 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
บทประพันธ์ : ชลาลัย
บทโทรทัศน์ : ภาวิต
กำกับการแสดง : ณพธันกรณ์ ธัญญาสิริทรัพย์
ผลิตโดย : ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
ควบคุมการผลิตโดย : สยม สังวริบุตร
ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.20 น. ทางช่อง 7 สี และ ช่อง 7HD

นำแสดงโดย
ศรัณย์ ศิริลักษณ์ รับบทเป็น ราเมศว์
ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ รับบทเป็น ปราลี
วศิน อัศวนฤนาท รับบทเป็น รังสรรค์
ฉัตรดาว สิทธิผล รับบทเป็น เดือนตา
จารุณี สุขสวัสดิ์ รับบทเป็น คุณนายลิ้นจี่
อนิสา นูกราฮา รับบทเป็น สุคนธ์
อภิรดี ภวภูตานนท์ รับบทเป็น แสงรวี
อิทธิกร สาธุธรรม รับบทเป็น สารัตน์
วรางคนาง วุฑฒยากร รับบทเป็น สุนีย์รัตน์
อุทุมพร ศิลาพันธ์ รับบทเป็น คุณหญิงเจริญศรี
ชมพูนุช ปิยธรรมชัย รับบทเป็น จิราภา
สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ รับบทเป็น สุวัฒน์
เมตตา รุ่งรัตน์ รับบทเป็น เขียน
พจณีย์ ใยละออ รับบทเป็น อำไพ
ปนัดดา โกมารทัต รับบทเป็น วิไล
จุ๊กกะดุ๋ย รับบทเป็น พวน
เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง รับบทเป็น แจ่ม

โซ่เสน่หา ตอนที่ 6 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,