แหวนดอกไม้ ตอนที่ 1-26 (จบบริบูรณ์)

ละคร แหวนดอกไม้ ตอนที่ 26 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
บทประพันธ์ : ดวงตะวัน
บทโทรทัศน์ : สกล วงษ์สินธุ์วิเสส, ภัทรวลัย วงษ์สินธุ์วิเสส
กำกับการแสดง : เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
แนวละคร : โรแมนติก-คอมมาดี้
อำนวยการผลิต : วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
อำนวยการสร้าง : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางช่อง GMM25

นำแสดงโดย
พุฒิชัย เกษตรสิน รับบทเป็น ลายสิงห์
อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ รับบทเป็น แหวนเพชร
เพ็ญเพชร เพ็ญกุล รับบทเป็น ข้าวบิณฑ์
สโรชา วาทิตตพันธ์ รับบทเป็น สายฟ้า
ประชากร ปิยะสกุลแก้ว รับบทเป็น สาธุการ
อริสรา ทองบริสุทธิ์ รับบทเป็น ดาวจงกล
อรัชพร โภคินภากร รับบทเป็น ตุ้งติ้ง
พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสัทธิ์กุล รับบทเป็น เปี๊ยก
สรัณณัฏฐ์ ประดู่คู่ยามดี รับบทเป็น แก้วกุดั่น
ภัทร เอกแสงกุล รับบทเป็น ฐาปนา
เทวินทร์ สุรเชิดเกียรติ รับบทเป็น ครองศิล
เขมรัชต์ สุนทรนนท์ รับบทเป็น ดังใจ
ดิลก ทองวัฒนา รับบทเป็น พัดยศ
อุทุมพร ศิลาพันธ์ รับบทเป็น ละอองศรี
นึกคิด บุญทอง รับบทเป็น อำนวย
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ รับบทเป็น ประนอม
ชนกวนันท์ รักชีพ รับบทเป็น สายฝน
ปวีณ์นุช แพ่งนคร รับบทเป็น นวลลออ
ชิชา อามาตยกุล รับบทเป็น อุ้ม
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร รับบทเป็น ถมทอง
คนึงพิมพ์ ธนพิชชากรณ์ รับบทเป็น เข็มขาว
ณัฐกิตติ์ นันทพานิช รับบทเป็น เจดีย์
ด.ช.กิตติ์ธนศักดิ์ ทรัพย์รวงทอง รับบทเป็น กงยู

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,