แสงส่องรัก ตอนที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 (ตอนแรก)

ละคร แสงส่องรัก ตอนที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 (ตอนแรก)
บทซีรีส์ : ธนาพร มาทรัพย์, เยาวลักษณ์ งามญาณ
กำกับการแสดง : กิตติ์ บทศรี
แนวซีรีส์ : ซีรีส์วาย
ผลิต : บริษัท พีทีจี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
สร้างสรรค์ : ยูบาบะ สตูดิโอ
ผู้อำนวยการสร้าง : แพม-แพรพรรณ หิรัญศรีสุนทร, ชัช-ทรงธรรม พลอยกาบทอง
ควบคุมการผลิต : รุ่งรพี กิ่งแก้ว, หนักแน่น นรินทร์โชติ วชิรธรนิยมกุล
วันเวลาออกอากาศ : วันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34
รายชื่อนักแสดง
ธีรภัทร โปร่งอรุณ รับบทเป็น ธนา
ณภัทร ณ ระนอง รับบทเป็น ภาทิศ
ภูดิส วิเศษจิตร รับบทเป็น ไม้
รัชตะ คุ้มทรัพย์ รับบทเป็น เรียว
แพรพรรณ หิรัญ รับบทเป็น กานดา
วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รับบทเป็น แก้ว
นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ รับบทเป็น นภัทร
วรนาถ รัตธนภาส รับบทเป็น พาย
ทินกร ภูวศักดิวงศ์ รับบทเป็น หมอเปรม
ตู้เซฟ ทองสะพัก รับบทเป็น แน็ก
ชนิษฎา วอน เดอ ลูว รับบทเป็น เดน่า
ธีวรา ปัญญะธารา รับบทเป็น ไทม์
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,