แต่ปางก่อน ตอนที่ 1-21 (จบบริบูรณ์)

ละคร แต่ปางก่อน ตอนที่ ตอนที่ 1-21 (จบบริบูรณ์)
บทประพันธ์ : แก้วเก้า
บทโทรทัศน์ : ภิรมยา
กำกับการแสดง : สันต์ ศรีแก้วหล่อ
แนวละคร : ย้อนยุค – ข้ามเวลา
ผลิต : เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
อำนวยการผลิต : ถกลเกียรติ วีรวรรณ, นิพนธ์ ผิวเณร
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวัน พุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง One 31

นำแสดงโดย
ยุกต์ ส่งไพศาล รับบทเป็น หม่อมเจ้ารังสิธร / หม่อมหลวงจิราคม
วรรณรท สนธิไชย รับบทเป็น เจ้านางม่านแก้ว / ราชาวดี / อันตรา
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ รับบทเป็น หม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขา หรือ ท่านหญิงแต้
ยุทธนา เปื้องกลาง รับบทเป็น ม.ร.ว. จิรายุส
ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์ รับบทเป็น ม.ร.ว. สวรรยา
เกรียงไกร อุณหะนันทน์ รับบทเป็น เสด็จในกรมฯ
จารุณี สุขสวัสดิ์ รับบทเป็น หม่อมพเยีย
ทนงศักดิ์ ศุภการ รับบทเป็น จางวางจัน
ดวงตา ตุงคะมณี รับบทเป็น เจ้าจอมมารดาแส
พลวัฒน์ มนูประเสริฐ รับบทเป็น หม่อมเจ้าสิทธิชัย
ขวัญฤดี กลมกล่อม รับบทเป็น หม่อมศุภา
ชลวิทย์ มีทองคำ รับบทเป็น ท่านชายตั้ว
อริศรา วงษ์ชาลี รับบทเป็น อาจารย์กาบทอง
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบทเป็น หม่อมพรรณราย
หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช รับบทเป็น ถวิล
รัชพงศ์ ทิวะธนเศรษฐ์ รับบทเป็น ไกรสี