เฮฮาเมียนาวี (จบบริบูรณ์)

ละคร เฮฮาเมียนาวี ตอนที่ 27 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
บทประพันธ์ : นันทนา วีระชน
บทโทรทัศน์ : ตุ๊บตั๊บ, มนชยา พานิชสาส์น, พีระพร ผู้ตริตรง, ภูมิภัณ ศิริภักดี
กำกับการแสดง : วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ
แนวละคร : โรแมนติก คอมเมดี้
ผลิต : บริษัท ดวงมาลีมณีจันทร์ จำกัด
ผู้จัด : จันทร์จิรา จูแจ้ง
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.05-20.05 น. ทางช่องไทยทีวีสี 3, ช่อง 33 และรับชมผ่านทาง Application 3 Live

นำแสดงโดย
ฐกฤต ตวันพงค์ รับบทเป็น เรือเอกผทัย
นันทนัช โล่ห์สุวรรณ รับบทเป็น วิวรณ์
จิรายุ ตันตระกูล รับบทเป็น นาวาตรีเทวินทร์
บุษกร หงษ์มานพ รับบทเป็น หมอนิดา
เตชินท์ ปิ่นชาตรี รับบทเป็น เรือเอกยอด
นันทิกานต์ สิงหา รับบทเป็น แพรวา
วิวิศน์ บวรกีรติขจร รับบทเป็น พลทหารเหี้ยว
พรนภา เทพทินกร รับบทเป็น กลอยใจ
เชษฐวุฒิ วัชรคุณ รับบทเป็น ต้นเรือสนอง
กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ รับบทเป็น เกลียวทอง
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ รับบทเป็น พลตรีทรงวาด
ณหทัย พิจิตรา รับบทเป็น คุณหญิงธูปทอง
ศานติ สันติเวชกุล รับบทเป็น พันจ่าเอกชอบไช
ยิ่งยง ยอดบัวงาม รับบทเป็น จ่าจิ้ม

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,