เส้นทางรักพิชิตดวงดาว ตอนที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 (ตอนแรก)

ละคร เส้นทางรักพิชิตดวงดาว ตอนที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 (ตอนแรก)
บทประพันธ์ : กันต์ธีภพ ศิโรรัตนพาณิชย์
บทโทรทัศน์ : กชญาณ์พัฒน์
กำกับการแสดง : นนทพัทธ์ พันธ์เลิศ, คหบดี กัลย์จาฤก
แนวละคร : ซีรีส์วาย
ผลิต : MFlow entertainment
อำนวยการผลิต : ศิริ บุญทักษ์เกศ
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 22.45น. ทางอมรินทร์ ทีวี HD ช่อง 34

นำแสดงโดย
กฤตวัฒน์ เชาวน์ดี รับบทเป็น เก่งกล้า
ชาญวุฒิ ขวัญมงคลเจริญ รับบทเป็น นะโม
อราวิลล์ ชาติทอง รับบทเป็น คีตะ
บุณยวีร์ เอกพันธ์กุล รับบทเป็น นที
นันทกร ศรีเงินทาบ รับบทเป็น คอปเปอร์
จิรโชติ โชติทิฆัมพร รับบทเป็น ตุลย์
ฉัตริน โชติทิฆัมพร รับบทเป็น ตฤณ
ณัฐภัทร มีสุข รับบทเป็น มาวิน
วรพล เจริญสุข รับบทเป็น มังกร
สุวิจักขณื กุลทองศิวัฒน์ รับบทเป็น ต้นน้ำ
รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์ รับบทเป็น ภูผา
นรภัทร์ จันทนางกุล รับบทเป็น พัฒน์
ณัฐวุฒิ ตรีเดช รับบทเป็น ฟิล์ม
สรวิศ อาชานิวณิช รับบทเป็น ภาค
ภูวนนท์ ธิดากุลประเสริฐ รับบทเป็น ภูริ
ชยุต เข็มทองคำ รับบทเป็น ครีม
คหบดี กัลย์จาฤก รับบทเป็น เกียรติ
วรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล รับบทเป็น อารยา
กษิดิศ ดุลยจินดา รับบทเป็น อิน
กันต์ธีภพ ศิโรรัตนพาณิชย์ รับบทเป็น ครูกวี
พัชร์สิชา ลือวงษ์วระกุล รับบทเป็น เพลง
พจนา เลิศชนะชมภู รับบทเป็น ครูปังปอนด์
ชุติกาญจน์ ชวเสถียรพงศ์ รับบทเป็น พริม
สุวิจักขณื กุลทองศิวัฒน์ รับบทเป็น ต้นน้ำ
รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์ รับบทเป็น ภูผา
นรภัทร์ จันทนางกุล รับบทเป็น พัฒน์
ณัฐวุฒิ ตรีเดช รับบทเป็น ฟิล์ม
สรวิศ อาชานิวณิช รับบทเป็น ภาค

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,