Bangkok รัก Stories # เรื่องที่ขอจากฟ้า ตอนที่ 5 วันที่ 13 มีนาคม 2562

สำรอง 1

สำรอง 2

ซีรีส์ : Bangkok รัก Stories # เรื่องที่ขอจากฟ้า ตอนที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2562
ชื่อซีรีส์ : Bangkok รัก Stories
ชื่อตอน : เรื่องที่ขอจากฟ้า
เขียนบทและอำนวยการสร้าง : เอกชัย เอื้อครองธรรม
กำกับการแสดง : น๊อต – พงศธร ทองเจริญ
ผลิต : BRAVO! STUDIOS
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 21.25 น. ทางช่อง #GMM25

นำแสดงโดย
ชานน สันตินธรกุล รับบทเป็น ตี้
สุทัตตา อุดมศิลป์ รับบทเป็น แอล
มรกต หลิว รับบทเป็น ไป๋
ชลสวัสดิ์ เตียววณิชกุล รับบทเป็น อ๋อง
วรท มรรคดวงแก้ว รับบทเป็น พีค
สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ รับบทเป็น เดียร์รี่
สุรพล พูนพิริยะ รับบทเป็น เฮียหลิว
หัทยา วงษ์กระจ่าง รับบทเป็น เจ๊หงส์
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ รับบทเป็น แม่ของแอล