ละคร เมื่อหัวใจใกล้กัน ตอนที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
บทโทรทัศน์ : MAME
บทโทรทัศน์ : MAME
กำกับการแสดง: ภาสวุฒิ สุขบัว
แนวละคร : Romantic Drama
ผลิต : Me Mind Y
วันเวลาออกอากาศ : ทุกคืนทุกวันศุกร์ เวลา 22:45 น.

นำแสดงโดย
พชร สวนศรี รับบทเป็น เลโอ
ฉลองรัฐ นอบสำโรง รับบทเป็น เฟียซ
ชิษณุพงศ์ พวงมณี รับบทเป็น ลีออน
พงศภัค ราชาภรณ์ รับบทเป็น พบพาน
ศุภกฤต วิลาสมงคลชัย รับบทเป็น เอก
ศุภโชค วิลาสมงคลชัย รับบทเป็น โท
พุฒิธนัตถ์ ชยอภินันท์ฐากุล รับบทเป็น ปลายน้ำ
พรรณธิดา ไพรเรืองกิจ รับบทเป็น นัสสึ
ศิรินญา ปึงสุวรรณ รับบทเป็น อันดา

เมื่อหัวใจใกล้กัน ตอนที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,