เภตรานฤมิต ตอนที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2566 (ตอนแรก)

ละคร เภตรานฤมิต ตอนที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2566 (ตอนแรก)
บทประพันธ์ : สาวิตา ดิถียนต์
บทโทรทัศน์ : ศิริวิมล ขันลุน
กำกับการแสดง : ชัชวาล ศาสวัตกลูน
แนวละคร : โรแมนติก ข้ามภพ
ผลิต : บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น.ทางช่อง 7 HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
ภัทรเดช สงวนความดี รับบทเป็น คุณหลวงราชมนตรี
มุกดา นรินทร์รักษ์ รับบทเป็น เขมิอร/ครีม
พงศกร โตสุวรรณ รับบทเป็น หม่อมทศ/ทศพล
พรชดา วราพชระ รับบทเป็น ช่อแก้ว/แก้ว
อาภา ภาวิไล รับบทเป็น บัว
พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบทเป็น หม่อมเทพ/ศศิเทพ
อนิสา นูกราฮา รับบทเป็น คุณจันทร์
กชกร ส่งแสงเติม รับบทเป็น ศศิธร
ปริตา ไชยรักษ์ รับบทเป็น ปทุม
อัครัช จิตตะศิริ รับบทเป็น มั่น
ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์ รับบทเป็น ชั่ง
นคินธร โพธิผละ รับบทเป็น เขื่อง
ปิยะมาศ โมนยะกุล รับบทเป็น สโรชา (ย่าบัว)
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์ รับบทเป็น ย้ง
ปวีณา ชารีฟสกุล รับบทเป็น แม่นายวาด
สมภพ เบญจาทิกุล รับบทเป็น ปู่อาทิตย์
วสุ แสงสิงแก้ว รับบทเป็น ดร.มหรรณพ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น เจ้าสัวอิทธิพล
ไปรมา รัชตะ รับบทเป็น สารภี
นุศรา ประวันณา รับบทเป็น ช้อย
วาทิต โสภา รับบทเป็น เรือง
ชมพูนุช ปิยธรรมชัย รับบทเป็น แย้ม
กุสุมา ตันสกุล รับบทเป็น จั่น
ณัฐนี สิทธิสมาน รับบทเป็น ชุ่ม
ไกรลาศ เกรียงไกร รับบทเป็น ฉ่ำ

นักแสดงรับเชิญ
นิศาชล สิ่วไธสง รับบทเป็น คุณพุ่ม
ภัทรชนน อ่อนสอาด รับบทเป็น คุณชายช่วง
วิชัย แซ่ฟ่าน รับบทเป็น คุณชายสนิท
เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ รับบทเป็น เพี้ยเวียงแผน
ปนัดดา โกมารทัต รับบทเป็น แช่ม
มัณฑนา หิมะทองคำ รับบทเป็น คุณหญิงนภา
ภัสสร บุณยเกียรติ รับบทเป็น คุณหญิงริสา
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ รับบทเป็น หมื่นอาจภักดี
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง รับบทเป็น คำลือ
วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ รับบทเป็น พระยามหาเทพ
ศุกล ศศิจุลกะ รับบทเป็น พ่อคุณหลวง
ดวงใจ หทัยกาญจน์ รับบทเป็น พระพันวัสสา
วัชรชัย สุนทรศิริ รับบทเป็น เจ้าพระยาพระคลัง
พงศ์ประยูร ราชอภัย รับบทเป็น ตาคุณหลวง

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,