เพราะเรา(ยัง)คู่กัน (จบบริบูรณ์)

ซีรีส์ เพราะเรา(ยัง)คู่กัน ตอนที่ 5 วันที่ 11 กันยายน 2563 (ตอนจบ)
ซีรีส์ : JittiRain
ควบคุมบท : นพณัช ชัยวิมล, กรพรหม นิยมศิลป์
บทซีรีส์ : พงศ์เศรษฐ์ ลักษมีพงศ์, ปรัชญา ถาวรธรรมรัตน์
กำกับการแสดง : นพณัช ชัยวิมล
แนวละคร : ซีรีส์วาย
ผลิต : GMM TV
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 21.30น. ทางช่อง GMM25และ 23.00น. บน LINE TV

นำแสดงโดย
วชิรวิชญ์ ชีวอารี รับบทเป็น สารวัตร
เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร รับบทเป็น ไทน์
สัตบุตร แลดิที รับบทเป็น มิล
ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล รับบทเป็น ผู้กอง
ชินรัฐ สิริพงษ์ชวลิต รับบทเป็น แมน
จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล รับบทเป็น ไทป์
ศิวกร เลิศชูโชติ รับบทเป็น ดิม
กรวิชญ์ บุญศรี รับบทเป็น กรีน
ชนกันต์ อาพรสุทธินันธ์ รับบทเป็น บอส
ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร รับบทเป็น แพร
ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล รับบทเป็น ฟ่ง
ชยกร จุฑามาศ รับบทเป็น โอม
รชานันท์ มหาวรรณ์ รับบทเป็น เอิร์น

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,