เผาขน ตอนที่ 12 วันที่ 6 มิถุนายน 2564

ละคร เผาขน ตอนที่ 12 วันที่ 6 มิถุนายน 2564
บทประพันธ์ : ส. อาสนจินดา (เรื่องเดิม : คมซ้อนคม)
บทโทรทัศน์ : ภูมิแผ่นดิน
กำกับการแสดง : ทองก้อน ศรีทับทิม
แนวละคร : แอกชัน ดรามา
ผลิต : บริษัทโคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์เวลา 20.20น. ทางช่อง 7 HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล รับบทเป็น อำพล เกิดในธรรม
ณัฐฌา บุญปอง รับบทเป็น อลิส คุณานุการกุล
ชนะพล สัตยา รับบทเป็น ร.ต.อ. โรมรัน พันชาติ
ญาณิศา ธีราธร รับบทเป็น ร.ต.ท. มุทิตา งานดี
พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ รับบทเป็น สุรสีห์ เชื้ออินแก้ว
จิรายุ อึ้งวานิช รับบทเป็น พ.ต.ท.ศิวกร ฤทธิ์สมาน
ศรันฉัตร์ สมบูรณ์ รับบทเป็น นันวรรณดา ธีรพัฒนวงศ์
ไพศาล ขุนหนู รับบทเป็น จ.ส.ต.ทองทิว ทองไพโรจน์
กมลรัตน์ ทานนท์ รับบทเป็น นีน่า
สุรวุฑ ไหมกัน รับบทเป็น โกเมศ กว้างเจริญไพศาล
เอกพัน บรรลือฤทธิ์ รับบทเป็น สันติ เวียงอุทัย
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง รับบทเป็น อลัน
ธนายง ว่องตระกูล รับบทเป็น ร.ต.ต. สมาน สุดใจ
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์ รับบทเป็น นิคกี้
อรณัชชา แสนสุวรรณ รับบทเป็น มาญ่า
วีรยุทธิ์ นานช้า รับบทเป็น เบญ แซ่เล้ง
อิทธิกร สาธุธรรม รับบทเป็น จีรเดช จอมทอง
จรัญ งามดี รับบทเป็น นา
ชมพูนุช พึ่งผล รับบทเป็น ปาหนัน
น้ำทิพย์ เสียมทอง รับบทเป็น สายพิน
ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา รับบทเป็น นายแพทย์ผดุงศักดิ์
ฉัตรมงคล บำเพ็ญ รับบทเป็น ก้อง
วัชรชัย สุนทรศิริ รับบทเป็น แสน
พัฒนศักดิ์ พงษ์พันธุ์ รับบทเป็น จ.ส.ต. มนูณ จิตใจจริง
พิภัชพงค์ มากลั่น รับบทเป็น จ.ส.ต. สำเริง สมานทรัพย์
สกล มงคลเขต รับบทเป็น ด.ต. เหลิม ปั้นงาม
อรรครัฐ ฉั่วศิริสุขสกุล รับบทเป็น ขุน
จักริน กฤตย์ศิริ รับบทเป็น หลวง
กอบโชค คล้ายสัมฤทธิ์ รับบทเป็น เท่ง

เผาขน ตอนที่ 12 วันที่ 6 มิถุนายน 2564

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,