เด็กเสเพล ตอนที่ 21 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

ละคร เด็กเสเพล ตอนที่ 21 วันที่ 12 มิถุนายน 2563
ชื่อสากล : Break the rule
บทประพันธ์ : พนมเทียน
บทโทรทัศน์ : อัญรินทร์
กำกับการแสดง : ชัยยุทธ ชูศักดิ์ไพบูลย์
ผลิต : บริษัท นวประทานพร จำกัด
ผู้จัด : ตฤณ เศรษฐโชค-กานต์พิชชา กองแก้ว
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
วรพล จินตโกศล รับบทเป็น ทิน
ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล รับบทเป็น กอบกุล
เขตต์ ฐานทัพ รับบทเป็น ศักดิ์
ชวินทร์วุฒิ ก้องธรนินทร์ รับบทเป็น เมฆ
อังคณา วรรัตนาชัย รับบทเป็น บิว
กิตติยา จิตรภักดี รับบทเป็น เปรี้ยว
นิชานัน ฝั้นแก้ว รับบทเป็น ครูพาณี
ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ รับบทเป็น ชด
ถิร ชุติกุล รับบทเป็น แก้ว
นิธิศ วงศ์เหรียญไทย รับบทเป็น ม้วน
จักรภัทร อังศุธนมาลี รับบทเป็น แมน
ฌาน์รัชต์ มณฑากูล รับบทเป็น บอล
ตฤณ เศรษฐโชค รับบทเป็น บุญเกื้อ
ปภัสรา เตชะไพบูลย์ รับบทเป็น วนิดา
นันทนา บุญ-หลง รับบทเป็น ผิว
ฐปนัท สัตยานุรักษ์ รับบทเป็น ผู้กองกรรชัย
ณัฏฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา รับบทเป็น เทิ้ม
ธีระภพ ทรงวาจา รับบทเป็น จ้อย
อัครวัฒน์ ภิญโญธนะสิทธิ์ รับบทเป็น ต๋อย

นักแสดงรับเชิญ
พศิน ศรีธรรม รับบทเป็น อาเซียว
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล รับบทเป็น ต้าหลง
น้ำเงิน บุญหนัก รับบทเป็น ยายแมน
ธกฤต ไชยวุฒิ รับบทเป็น ถม

เด็กเสเพล ตอนที่ 21 วันที่ 12 มิถุนายน 2563

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,