เจ้าสาวจำเลย ตอนที่ 9 วันที่ 16 มีนาคม 2565

ละคร เจ้าสาวจำเลย ตอนที่ 9 วันที่ 16 มีนาคม 2565
บทประพันธ์ : พิมพ์ฝัน
บทโทรทัศน์ : บุหลันดั้นเมฆ
กำกับการแสดง: ต่อพงศ์ ตันกำแหง
แนวละคร : โรแมนติก ดรามา
ผลิต: บริษัทมีเดีย ซีน จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
กฤตฤทธิ์ บุตรพรม รับบทเป็น สิชล
ฮาน่า ลีวิส รับบทเป็น อิงจันทร์
คริษฐา สังสะโอภาส รับบทเป็น ถุงแป้ง
เปรมอนันต์ ศรีพานิช รับบทเป็น จอมภพ
รัญดภา มันตะลัมพะ รับบทเป็น ทิปภา
อนิสา นูกราฮา รับบทเป็น เมขลา
พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบทเป็น เมฆินทร์
พัฒนพล กุญชร รับบทเป็น ประกายเพชร
วสุ แสงสิงแก้ว รับบทเป็น อติเทพ
ณหทัย พิจิตรา รับบทเป็น ประกายดาว
ปวีณา ชารีฟสกุล รับบทเป็น สายสมร
ประกาศิต โบสุวรรณ รับบทเป็น กำนันถนอม
เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ รับบทเป็น เสี่ยมงคล
ดารัณ ฐิตะกวิน รับบทเป็น อรอนงค์
สมพงษ์ คุนาประถม รับบทเป็น คมสันต์
มงคล สะอาดบุญญพัฒน์ รับบทเป็น กล้า
ณรงค์ศักดิ์ อังกาบ รับบทเป็น คอง
ธัญญา รัตนมาลากุล รับบทเป็น จอย
ธีระพล หอมจม รับบทเป็น ฮาน่า
ภาคียะ โพธิ์เงิน รับบทเป็น มิ่ง
ณัฐนันท์ คุณวัฒน์ รับบทเป็น อิงตะวัน
ศิรประภา สุขดำรงค์ รับบทเป็น สายธาร

เจ้าสาวจำเลย ตอนที่ 9 วันที่ 16 มีนาคม 2565

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,