ละคร เจ้าบ่าวกลัวฝน ตอนที่ 21 วันที่ 8 สิงหาคม 2559
บทประพันธ์ : เทพิตา
บทโทรทัศน์ : พลพล พงษ์แพทย์
กำกับการแสดง : อัครพล บัวแตง
ผลิตโดย : บริษัท มงคล การละคร จำกัด
ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.40 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.20 น. ทางช่อง 7 สี และ ช่อง 7HD

นำแสดงโดย
วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล รับบทเป็น ชานน
อาภา ภาวิไล รับบทเป็น ถุงแป้ง
เจตต์ กลิ่นประทุม รับบทเป็น ทรงพล
พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ รับบทเป็น แก้วตา
บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์ รับบทเป็น รักชาติ
จีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล รับบทเป็น แพรพิไล
พศิน ศรีธรรม รับบทเป็น พาที
วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์ รับบทเป็น ชลดา
นวลปรางค์ ตรีชิต รับบทเป็น ชาลิสา
นัฐฐา ลอยด์ รับบทเป็น นางปลา
นึกคิด บุญทอง รับบทเป็น นายสุข
ปัทมา ปานทอง รับบทเป็น พรรณราย
นันทนา บุญหลง รับบทเป็น กอบกุล
สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ รับบทเป็น เกริกพล
อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา รับบทเป็น ป้าสำรวย
วาทินี เข็มเพชร รับบทเป็น แจ่ม
ศุภฤกษ์ ทับทวี รับบทเป็น โบ้
อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์ รับบทเป็น สุธิสา

เจ้าบ่าวกลัวฝน ตอนที่ 21 วันที่ 8 สิงหาคม 2559