เข็มซ่อนปลาย ตอนที่ 16 วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ละคร เข็มซ่อนปลาย ตอนที่ 16 วันที่ 6 ตุลาคม 2565
บทประพันธ์ : กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์ : สายขิม
กำกับการแสดง : ชัชวาล ศาสวัตกลูน, ศรา ยืนยง
แนวละคร : ดรามา
ผลิต : บริษัท เมจิค อีฟ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 2 จำกัด
ผู้จัด : โสภิตนภา ชุ่มภาณี และ พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
วรนุช ภิรมย์ภักดี รับบทเป็น เยาวยอด เอกอมาตย์สกุล (ดำรงเจริญวัฒนา)
วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร รับบทเป็น เฉิด จรัสโรจน์วงศ์
กิตตน์ก้อง ขำกฤษ รับบทเป็น ลานนา เอกอมาตย์สกุล
ยศวรรธน์ ทะวาปี รับบทเป็น บุเรศ อัศวธนกิจ
จิรายุ ละอองมณี รับบทเป็น ฉันท์ จรัสโรจน์วงศ์
พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบทเป็น เรืองบุญ ดำรงเจริญวัฒนา
กชกร ส่งแสงเติม รับบทเป็น เรไร ดิเรกรัตน์
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบทเป็น พันกิจ อัศวธนกิจ
โสภิตนภา ชุ่มภาณี รับบทเป็น โศรนา อัศวธนกิจ
อภิสรา วงศ์ทัศนีโย รับบทเป็น เตือนใจ ยิ่งสถาพร
ชมพูนุช ปิยธรรมชัย รับบทเป็น นุจรี จินตนาพิทักษ์
พลรัตน์ รอดรักษา รับบทเป็น ยอดยศ ดำรงเจริญวัฒนา
รัชนี ศิระเลิศ รับบทเป็น ยุพดี ดำรงเจริญวัฒนา
สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ รับบทเป็น มณี เอกอมาตย์สกุล
ศุกล ศศิจุลกะ รับบทเป็น บุรินทร์ อัศวธนกิจ
กันตา ดานาว รับบทเป็น รังรอง อัศวธนกิจ
ปราบ ยุทธพิชัย รับบทเป็น ชนะ จรัสโรจน์วงศ์
สุปราณี เจริญผล รับบทเป็น ม.ล.ไฉไล จรัสโรจน์วงศ์
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น มาน ยิ่งสถาพร

เข็มซ่อนปลาย ตอนที่ 16 วันที่ 6 ตุลาคม 2565

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,