ห้องนี้ไม่มีห่วย ตอนที่ 11 วันที่ 12 กันยายน 2563

ซีรีส์ ห้องนี้ไม่มีห่วย ตอนที่ 11 วันที่ 12 กันยายน 2563
บทซีรีส์ : ภาส พัฒนกำจร, วิลาสินี เรืองประจวบกุล, กอใจ อุ๋ยวัฒนพงศ์, อานันท์ปากบารา
กำกับการแสดง : ภาส พัฒนกำจร
ดำเนินการผลิต : เอ็กเชลเล้นซ์ แอคเตอร์ส สตูดิโอ ทาเล้นท์ จำกัด
ควบคุมการผลิต : GMM Studios
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.30 น. ทางช่องGMM25

นำแสดงโดย
นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล รับบทเป็น พะแพง
แพรวา สุธรรมพงษ์ รับบทเป็น มีน
ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง รับบทเป็น ธี
สุมิตรา ดวงแก้ว รับบทเป็น แตม
มิโอริ โอคุโบะ รับบทเป็น มี่จัง
ตริษา ปรีชาตั้งกิจ รับบทเป็น กุ๊ก
ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา รับบทเป็น เหมียว
ณปภัช วรพฤทธานนท์ รับบทเป็น น้ำแข็ง
พาขวัญ น้อยใจบุญ รับบทเป็น เมอแรง
สุชญา แสนโคต รับบทเป็น อีเมล (สมาชิก แก๊งแกะดํา)
วฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ รับบทเป็น ลัคกี้ (สมาชิก แก๊งแกะดํา)
รินรดา อินทร์ไธสง รับบทเป็น คอร์นเฟลค (สมาชิก แก๊งแกะดํา)
มนัญญา เกาะจู รับบทเป็น กะเพรา (สมาชิก แก๊งแกะดํา)
รชยา ทัพพ์คุณานนต รับบทเป็น พระเพื่อน (รับเชิญ)
ชัญญาภัค นุ่มประสพ รับบทเป็น เรน (รับเชิญ)
ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์ รับบทเป็น โฟม (รับเชิญ)
ปัณฑา พัฒนอําไพวงศ์ รับบทเป็น ฝุ่ย
เอกพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ รับบทเป็น พี่บีม
กานดิศ วรรณอรุณ รับบทเป็น มอส

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,