หลังคาใบบัว ตอนที่ 9 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

ละคร หลังคาใบบัว ตอนที่ 9 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
บทประพันธ์ : กัญญ์ชลา (กฤษณา อโศกสิน)
ดัดแปลงบทโทรทัศน์ : ธีระพัสตร์ ถนัดสอนสาร
กำกับการแสดง : บุญธร กิติพัฒภากรณ์
แนวละคร : ดรามา
ผลิต : CHANGE 2561
อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ.อยุธยา , วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.45 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง34

นำแสดงโดย
กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า รับบทเป็น สิมะลา
วฤธ ศิริสันธนะ รับบทเป็น วโรดม
พลวิชญ์ เกตุประภากร รับบทเป็น สุรสิทธิ์
โสภิตนภา ชุ่มภาณี รับบทเป็น พันพิศ
สันติสุข พรหมศิริ รับบทเป็น ทิวา
นาตยา จันทร์รุ่ง รับบทเป็น บานเย็น
อนันต์ บุนนาค รับบทเป็น บุญเนตร
ชุติมา นัยนา รับบทเป็น รุจา
กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ รับบทเป็น สวาสดิ์
ศุกล ศศิจุลกะ รับบทเป็น ทำนูล
พาเมล่า เบาว์เด้นท์ รับบทเป็น พุมเรียง
ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์ รับบทเป็น ทัศนัย
ธนวัต หัชลีฬหา รับบทเป็น สาเกตุ
พิมพ์มาดา จิตต์เที่ยง รับบทเป็น ม่วยเล็ก

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,