หลงกลิ่นจันทน์ ตอนที่ 15 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ละคร หลงกลิ่นจันทน์ ตอนที่ 15 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
บทประพันธ์ : ณิชนิตา
บทโทรทัศน์: อภิวัฒน์ เล่าสกุล, ณัชชา เลิศเทวศิริ
กำกับการแสดง: ตรัยยุทธ กิ่งภากรณ์
แนวละคร :โรแมนติก สืบสวน
สร้างสรรค์ : บริษัท ปรากฏการณ์ดี จำกัด
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ออกอากาศทาง ช่อง 7 HDกด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
ธันวา สุริยจักร รับบทเป็น ปฐพี / หมอดิน
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ รับบทเป็น ว่านรัก
ชนกันต์ พูนศิริวงศ์ รับบทเป็น ตรีชัย
ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ รับบทเป็น สิรินญา
กณิน ปัทมนันถ์ รับบทเป็น พ.ต.ต. ทศภูมิ
จักรภัทร อังศุธนมาลี รับบทเป็น ทางไท
กิตติยา จิตรภักดี รับบทเป็น แจง
อภิสรา วงศ์ทัศนีโย รับบทเป็น น้ำหวาน
สิริลภัส กองตระการ รับบทเป็น เวฬุรี
พสธร ทรงถาวรทวี รับบทเป็น หลิว
ชณภัส รุ่งหิรัญประภากร รับบทเป็น คม ลุชัยพันธ์
จตุรงค์ โกลิมาศ รับบทเป็น ผู้กำกับพนา
พิพัฒน์พล โกมารทัต รับบทเป็น ทวี
เพ็ญเพชร เพ็ญกุล รับบทเป็น พิพัฒน์
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น พล.ต.อ. คมกฤช
กันตา ดานาว รับบทเป็น รัตนา
ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์ รับบทเป็น หมอสุชาติ
วีระชัย หัตถ์โกวิท รับบทเป็น ขจร
พงศนารถ วินศิริ รับบทเป็น เสี่ยจิว
วิทยา เจตภัย รับบทเป็น จ่าสุภัทร
วาสนา เจียมฉวี รับบทเป็น ป้าเพ็ญ
ชมวิชัย เมฆสุวรรณ รับบทเป็น โอฬาร รักษ์ชัย
ณรงค์ศักดิ์ อังกาบ รับบทเป็น แหยม
ตระการ พันธุมเลิศรุจี รับบทเป็น พศิน
วัชรารัศมี สุนทรพนาเวศ รับบทเป็น ปราณี
เวนช์ ฟอลโคเนอร์ รับบทเป็น พล.ต.อ. สมยศ
วรรษพร วัฒนากุล รับบทเป็น พัชรี

หลงกลิ่นจันทน์ ตอนที่ 15 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,