หงส์ในกรงกา ตอนที่ 25 วันที่ 23 มีนาคม 2566

ละคร หงส์ในกรงกา ตอนที่ 25 วันที่ 23 มีนาคม 2566
บทประพันธ์ : ภาคินัย
บทโทรทัศน์ : ภูมิใจ
กำกับการแสดง : จารึก สงวนพงษ์ – กษมา นิสสัยพันธุ์
แนวละคร: ดรามา
ผลิต : ปภัสรา โปรดักชั่น
ผู้จัด : ปภัสรา เตชะไพบูลย์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ รับบทเป็น กุมภา
พัชญา เพียรเสมอ รับบทเป็น ส้มพอ
พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ รับบทเป็น รณรงค์
สุชานุช ธรรมวงค์ รับบทเป็น ภัคพร
ณธษา เวชประสิทธิ์ รับบทเป็น เอมมิกา
ดวงตา ตุงคะมณี รับบทเป็น กมลา
พรนภา เทพทินกร รับบทเป็น พจนีย์
ธีร์ วณิชนันทธาดา รับบทเป็น อติเดช
ณัฐนันท์ คุณวัฒน์ รับบทเป็น ธนชาติ
ศิรประภา สุขดำรงค์ รับบทเป็น นงนุช
ปราบ ยุทธพิชัย รับบทเป็น พงศธร
ปัทมา ปานทอง รับบทเป็น หน่อย
พรสวรรค์ มะทะโจทย์ รับบทเป็น กิ่งกนก
ณัฏฐกันย์ อัมพรพงษ์ รับบทเป็น องค์อร
ธีรศักดิ์ พันธุจริยา รับบทเป็น พรลาภ (พอลล่า)
จารุศิริ ภูวนัย รับบทเป็น แหวว
พิเชษฐ ศรีราชา รับบทเป็น คมเดช
ศรุฒ สุวรรณภักดี รับบทเป็น วิจิตร
อรวรรยา โตสมบัติ รับบทเป็น เชอรี่
ด.ช.ฉันท์ชนก ทรงศิลป์ รับบทเป็น มะเหงก
ด.ญ.พิชามญชุ์ สมเลิศ รับบทเป็น พอส้ม

นักแสดงรับเชิญ
ปรมิณ ศิระวนาดร รับบทเป็น ตุลเทพ
วาสนา สิทธิเวช รับบทเป็น เยาวเรศ

หงส์ในกรงกา ตอนที่ 25 วันที่ 23 มีนาคม 2566

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,