สารวัตรใหญ่ ตอนที่ 5 วันที่ 26 มกราคม 2562

ละคร สารวัตรใหญ่ ตอนที่ 5 วันที่ 26 มกราคม 2562
บทประพันธ์ : พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
บทโทรทัศน์ : ภูเขา
กำกับการแสดง : พลชย เมธา
แนวละคร : แอคชัน
ผลิต : ดราเมจิก
ผู้จัด : “เติร์ก” – คหบดี กัลย์จาฤก
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.05 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 และ Facebook LIVE ทาง Official Fanpage BBTV Channel7 หรือสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ รับบทเป็น พ.ต.ต.ใหญ่ เวโรจน์
ทัศนียา การสมนุช รับบทเป็น คำแพง
วาทิต โสภา รับบทเป็น ว่าที่ ร.ต.ต.พิทยาธร
อิงฟ้า เกตุคำ รับบทเป็น มัทนี
ดราภดา กีรติภัคดี รับบทเป็น อรทัย
อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ รับบทเป็น ร.ต.อ.เมธี
ภุชิสสะ ศุภธนพัฒน์ รับบทเป็น นวคุณ
สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ รับบทเป็น ร.ต.อ. กอบเกียรติ
นันทศัย พิศลยบุตร รับบทเป็น ท่านรองเชิงชาย
สุเมธ องอาจ รับบทเป็น กำนันฉลองโชค
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง รับบทเป็น ร.ต.อ.อัครเดช
ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์ รับบทเป็น ผู้การฯ อเนก
วสุ แสงสิงแก้ว รับบทเป็น หมู่ปราการ
ราตรี วิทวัส รับบทเป็น ครูแสงดาว
นึกคิด บุญทอง รับบทเป็น จ่าบุญเชิด

สารวัตรใหญ่ ตอนที่ 5 วันที่ 26 มกราคม 2562

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,