สายโลหิต ตอนที่ 6 วันที่ 5 ตุลาคม 2561

ละคร สายโลหิต ตอนที่ 5 วันที่ 30 กันยายน 2561
บทประพันธ์ : โสภาค สุวรรณ
บทโทรทัศน์ : ศัลยา สุขะนิวัตติ์
กำกับการแสดง : เพ็ญลักษณ์ อุดมสิน
แนวละคร : พีเรียด อิงประวัติศาสตร์
ผลิต : บ. ดาราวิดีโอ จำกัด
ผู้จัด : สยาม สังวริบุตร
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวัน ศุกร์ เวลา 20.05 น. และทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 และ Facebook LIVE ทาง Official Fanpage BBTV Channel7 หรือสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
ศรัณย์ ศิริลักษณ์ รับบทเป็น ขุนไกร
ทิสานาฏ ศรศึก รับบทเป็น ดาวเรือง
ชนะพล สัตยา รับบทเป็น หมื่นทิพเทศา
ณัฐชา นวลแจ่ม รับบทเป็น แม่หญิงเยื้อน
ดวงดาว จารุจินดา รับบทเป็น คุณย่านิ่ม
อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา รับบทเป็น หลวงเทพฤทธิ์อริศัตรูพ่าย
กวิตา จินดาวัฒน์ รับบทเป็น ลำดวน
รชนีกร พันธุ์มณี รับบทเป็น คุณหญิงปริก
ขจรศักดิ์ รัตนนิสสัย รับบทเป็น พระยาวิชิตปรีชา
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบทเป็น พระสุวรรณราชา
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น พระยาพิริยะแสนพลพ่าย
ขวัญฤดี กลมกล่อม รับบทเป็น คุณหญิงศรีนวล
นนทพันธ์ ใจกันทา รับบทเป็น หลวงสนาสุรภาค (พ่อเดือน)
สุเมธ องอาจ รับบทเป็น พระยาหลเทพ
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล รับบทเป็น เจ้าพระยาจักรี
สุรวุฑ ไหมกัน รับบทเป็น พระเจ้าตาก
อินทิรา เจริญปุระ รับบทเป็น นางเยื้อน
สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ รับบทเป็น พันสิงห์
อรุชา โตสวัสดิ์ รับบทเป็น พระเจ้าอลองพญา
พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบทเป็น พระเจ้ามังระ
ธนายง ว่องตระกูล รับบทเป็น เนเมียวสีหบดี
ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์ รับบทเป็น พระเจ้าเอกทัศน์
เพชรฎี ศรีฤกษ์ รับบทเป็น พระเจ้าอุทมพร
กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท รับบทเป็น เจ้าจอมเพ็ง
อิงฟ้า เกตุคำ รับบทเป็น เจ้าจอมแม้น
นึกคิด บุญทอง รับบทเป็น สมุนหพระกลาโหม
สุระ มูรธานนท์ รับบทเป็น มังมหานรธา
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ รับบทเป็น สุกี้
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์ รับบทเป็น ขุนรองปลัดชู
บรรเจิดศรี ยมาภัย รับบทเป็น ยายนวล
ชนัญญา พงษ์นาค รับบทเป็น อีพวง
ศรุฒ สุวรรณภักดี รับบทเป็น ไอ้มิ่ง
กฤษณนาท มะลิวัลย์ รับบทเป็น ไอ้มา
ศุภชัย เธียรอนันต์ รับบทเป็น พระยารัตนาธิเบศร์
สุธี ศิริเจริญ รับบทเป็น พระยายมราช
สุรจิต บุญญานนท์ รับบทเป็น พระราชบังสันเสนา
ธนภัทร สีงามรัตน์ รับบทเป็น เจ้าพระยามหาเสนา
โชคดี ฟักภู่ รับบทเป็น พ่อทับ
รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์ รับบทเป็น ยายเผื่อน
ชลมารค ธ เชียงทอง รับบทเป็น นางอิ่ม
ณัฐมนต์ พันธุ์เพ็ง รับบทเป็น นางชด
สวีเดน ทะสานนท์ รับบทเป็น ไอ้จั่น
อุดมศักดิ์ ตันติพรกุศล รับบทเป็น ไอ้โห่
พรรณี โต๊ะนายี รับบทเป็น นังอ้น
ณัฎฐวรรณ มังคะตะ รับบทเป็น อีกุลา
ศิริพร ไพบูลย์กิจกุล รับบทเป็น อีหอม
ศิริวรรณ พวงทอง รับบทเป็น นังจุ้น
จรินรัตน์ ทาสี รับบทเป็น อีแพ้ว
ด.ญ.สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์ รับบทเป็น ดาวเรือง (ตอนเด็ก)
ด.ช.ทินภัทร ทินกร รับบทเป็น จันทร์
ด.ช.ธีรพัฒน์ คงสว่าง รับบทเป็น กลด
ด.ช.เอ็กเซเวียร์ เจค๊อบสัน รับบทเป็น กล้า
ด.ญ.สิริวลี อภิชาตบุตร รับบทเป็น บัวผัน
ด.ญ.ปารย์ชนก ผ่านสำแดง รับบทเป็น พลับพลึง

สายโลหิต ตอนที่ 6 วันที่ 5 ตุลาคม 2561

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,