สายลับจับแอ๊บ (จบบริบูรณ์)

ละคร สายลับจับแอ๊บ ตอนที่ 13 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ : หัสวีร์, เพฑูรย์, พิมาลินย์
บทโทรทัศน์ : มานะ…สติ, กู๊ด ฟีลลิ่ง ทีม
กำกับการแสดง : สมจริง ศรีสุภาพ
ผลิต : บริษัท กู๊ด ฟิลลิ่ง จำกัด
ควบคุมการผลิต : สมจริง ศรีสุภาพ
ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ( HD) ช่อง 33

รายชื่อนักแสดง
ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ รับบทเป็น พาที
ธัญชนก กู๊ด รับบทเป็น พรนางฟ้า (จี-สแกน)
รังสิต ศิรนานนท์ รับบทเป็น ชยุต
ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี รับบทเป็น แพรพิณ (จี-สแกน)
ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ รับบทเป็น พันธิต
ปัณณ์ญาณัช จิรโรจน์ธนเกษม รับบทเป็น บัวบุหงา (จี-สแกน)
จักริน ภูริพัฒน์ รับบทเป็น ไลออน (บลูปรินซ์)
ภูวดล เวชวงศา รับบทเป็น เควิน (บลูปรินซ์)
สุทธิรักษ์ ตั้งสุทธิชัย รับบทเป็น จุงเบ (บลูปรินซ์)
ณัฐพล วงศาวณิชชากร รับบทเป็น คฑา (บลูปรินซ์)
กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์ รับบทเป็น หมอไทย
อารดา อารยวุฒิ รับบทเป็น อันนา
มาวิน ทวีผล รับบทเป็น ชลลัมภีร์
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล รับบทเป็น อรนาฏ
จาตุรงค์ พลบูรณ์ รับบทเป็น พ่อเต่า (พ่อของบัวบุหงา)
อนันต์ เสมาทอง รับบทเป็น เจ๊โดม
ชลธิชา เที่ยงธรรม รับบทเป็น เฌอเบลล์
สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์ รับบทเป็น ภาคภูมิ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบทเป็น กรณ์ (ประธาน จีพี เรคคอร์ดส)
ภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์ รับบทเป็น หมอนภิส (แม่อันนา)
ศันสนีย์ สมานวรวงศ์ รับบทเป็น คุณหญิงย่านวลมณี
ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ รับบทเป็น ปันปัน
กรวีร์ พิมสุข รับบทเป็น นาเดียร์
จัสติน อกัสติน รับบทเป็น วทันยู
ทศพล ศิริวัฒน์ รับบทเป็น คิด (ผู้กํากับภาพยนตร์)
วรณัน นลัทวรสกุล รับบทเป็น แมกซี่ ตรีชวา
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์สกุล รับบทเป็น เจเจ (มิลเลนเนียมบอย)
ณัฐพงศ์ พิบูลย์ธนเกียรติ รับบทเป็น พิช (มิลเลนเนียมบอย)
สุวภัทร เตชะวิริยะวงศ์ รับบทเป็น กุ๊กกิ๊ก
พงศธร ศรีปินตา รับบทเป็น ญี่ปุ่น
สุทินา เหล่าอํานวยชัย รับบทเป็น จิ๋วจิ๋ว
ประภาพรรณ สุธิราวุธ รับบทเป็น ต้อย
ดารินา บุญชู รับบทเป็น ติ่ง
เอกวัฒน์ นิรัตน์วรปัญญา รับบทเป็น โอ๊ต (ทะเลลาเวนเดอร์)
ทะเล สงวนดีกุล รับบทเป็น ซินเซียร์ (ทะเลลาเวนเดอร์)
พศิน เรืองวุฒิ รับบทเป็น ทัตเทพ (พ่อพันธิต)
กล้วย เชิญยิ้ม รับบทเป็น ลุงอิน
เจเน็ต เขียว รับบทเป็น แม่ของบัวบุหงา
ณัฐชา เจกะ รับบทเป็น ลิซ่า

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,