สัมผัสรัตติกาล (จบบริบูรณ์)

ละคร สัมผัสรัตติกาล ตอนที่ 18 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
บทประพันธ์ : ร่มแก้ว
บทโทรทัศน์โดย : สามัญ
ควบคุมบทโทรทัศน์ : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กำกับการแสดง : เศรัณยู วงษ์กระจ่าง
อำนวยการผลิต : วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
อำนวยการสร้าง : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ – พฤหัสบดี เวลา 20.20 น. ทาง GMM 25

นำแสดงโดย
อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา รับบทเป็น ร.ต.อ.นณณ์ เรืองยุทธ
มชณต สุวรรณมาศ รับบทเป็น จันทร์จ้า
ณัฐ ศักดาทร รับบทเป็น หมอเมฆา
ธันย์ชนก ฤทธินาคา รับบทเป็น ริณณา
นิรุตติ์ ศิริจรรยา รับบทเป็น ธีระ
สันติสุข พรหมศิริ รับบทเป็น ทวยเทพ
วิลลี่ แมคอินทอช รับบทเป็น ประทิน เดชกําแหง
อาภาศิริ นิติพน รับบทเป็น คุณหญิงทิพย์ธิดา
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล รับบทเป็น ดร.อิชย์ อัครากูล
พัสสน ศรินทุ รับบทเป็น เมืองพุทธ
ภัทรภณ โตอุ่น รับบทเป็น หมวดกรัณย์
วรรณปิยะ ออมสินนพกุล รับบทเป็น สาวิตรี
ภูมิ รังษีธนานนท์ รับบทเป็น ภัทรพล
ภาลฎา ฐิตะวชิระ รับบทเป็น เบญจนุช
ปวันรัตน์ นาคสุริยะ รับบทเป็น อุมาริการ์
เดือนเต็ม สาลิตุล รับบทเป็น ยายบุหงา
ณัฐนี สิทธิสมาน รับบทเป็น ป้าชบา
พศิน เรืองวุฒิ รับบทเป็น ชาตรี
พงษ์นิรันดร์ กันตจินดา รับบทเป็น ลายไม้

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,