สวยซ่อนคม ตอนที่ 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ละคร สวยซ่อนคม ตอนที่ 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
บทประพันธ์ : วราภา
บทโทรทัศน์ : คุณชาย-พรพิชชา
กำกับการแสดง : สยาม สังวริบุตร
แนวละคร : ดรามา
ผลิต : บ. ดาราวิดีโอ จำกัด
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และ Facebook LIVE ทาง Fanpage Ch7HD หรือสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
ศรัณย์ ศิริลักษณ์ รับบทเป็น สุ้ยไถ่/ส่งไห้
กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า รับบทเป็น อ้ายผิง
รมิดา ธีรพัฒน์ รับบทเป็น ซุนหลิง
ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์ รับบทเป็น เจียอิง
ดวงดาว จารุจินดา รับบทเป็น เหลาไท่
เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ รับบทเป็น เซียนฟังสู/เจ้าสัว
ภัสสร บุณยเกียรติ รับบทเป็น เซียะเนี้ย/คุณนายใหญ่
ธีร์ วณิชนันทธาดา รับบทเป็น หมอโซว
พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบทเป็น ฟังเสียน
นนทพันธ์ ใจกันทา รับบทเป็น ฟังไฉ
บารมิตา สาครจันทร์ รับบทเป็น หลิว ลู่หลาน
ญดา สุวรรณปัฎนะ รับบทเป็น ซูเจ็ง
ณุศรา ประวันณา รับบทเป็น อาหง
ไรวินทร์ รัศมีนิยมวุฒิ รับบทเป็น ซุนเหมย
ปัทมา ปานทอง รับบทเป็น นางเหมย
พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์ รับบทเป็น ประพนธ์
อาทิตยา ทองวิชิต รับบทเป็น ประภา
โชคดี ฟักภู่ รับบทเป็น อาเก้า
ราตรี วิทวัส รับบทเป็น อาฟาน
พลกฤษณ์ จักรสุวรรณ รับบทเป็น อาเหลียง
ประสบลาภ กิตติถนอม รับบทเป็น ฟูกุ้ย
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์ รับบทเป็น ลี
ชมวิชัย เมฆสุวรรณ รับบทเป็น ง้วน
ปริษา ทนาวิวัฒน์ รับบทเป็น ครูจิน หรือจินนี่
เอก โอรี รับบทเป็น วิจัย
พิมพากานต์ วงษ์ศรีแก้ว รับบทเป็น หวา
รุจิเรข พักตระเกษตริน รับบทเป็น อาอึ้ม
สิดาภา เจิมงามพริ้ง รับบทเป็น ป้อเจ๊
ปวารา อภิลพูลลาภ รับบทเป็น เจ๊เฮียง
ชลมารค ธ เชียงทอง รับบทเป็น ป้าบ๊วย
ธนเดช ดีสีสุข รับบทเป็น เต๋อ
รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์ รับบทเป็น ไห่หลง
สุรจิต บุญญานนท์ รับบทเป็น ทรงพล
สิทธิโชค อักษรนันทน์ รับบทเป็น ซินแส
ปณิริน ธรรมวัฒนะ รับบทเป็น ซุนหลิง (วัยเด็ก)
ณัทกัญญา โควสุวรรณ รับบทเป็น เม่ยหลาน
วรพงศ์ ปิ่นแก้ว รับบทเป็น เว่ย

นักแสดงรับเชิญ
ธรากร สุขสมเลิศ รับบทเป็น จีซาน
สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ รับบทเป็น หมอนัทที

สวยซ่อนคม ตอนที่ 6 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,