ศรีอโยธยา (จบภาค 1)

ละคร ศรีอโยธยา ตอนที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม 2560 (ตอนแรก)
บทประพันธ์ : ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
บทโทรทัศน์ : ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
กำกับการแสดง : ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล
ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ : พัฒฑริก มีสายญาติ
ผลิตโดย : บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น
ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.00 น. ทางช่อง True 4 u

นำแสดงโดย
ธีรภัทร์ สัจจกุล รับบทเป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ศรราม เทพพิทักษ์ รับบทเป็น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
นพชัย ชัยนาม รับบทเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ (ขุนหลวงขี้เรื้อน)
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล รับบทเป็น สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร(ขุนหลวงหาวัด)
ศรัณยู วงษ์กระจ่าง รับบทเป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
วฤธ หงสนันทน์ รับบทเป็น สมเด็จพระภูมินทราชา/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ/สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ รับบทเป็น สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8(พระเจ้าเสือ)
หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล รับบทเป็น สมเด็จพระเพทราชา
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร รับบทเป็น กรมหลวงอภัยนุชิต (พระพันวัสสาใหญ่)
สินจัย เปล่งพานิช รับบทเป็น กรมหลวงพิพิธมนตรี(พระพันวัสสาน้อย)
วรนุช ภิรมย์ภักดี รับบทเป็น เจ้าฟ้าสังวาลย์
เขมนิจ จามิกรณ์ รับบทเป็น แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา
ปกรณ์ ลัม รับบทเป็น จ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง)
พิมดาว พานิชสมัย รับบทเป็น พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี)/พลอยนภา เทพพลกุล
อนันดา เอเวอริ่งแฮม รับบทเป็น พระพิมานมงคลสถาน/ดร. พิมาน ขัติยมงคล
รัดเกล้า อามระดิษ รับบทเป็น กรมขุนวิมลภักดี (เจ้าแมงเม่า)/ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง พวงร้อย อุทัยวงศ์
จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร รับบทเป็น เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร/วายุ เกรียงไกรฤทธิ์
อาณัตพล ศิริชุมแสง รับบทเป็น หลวงไกรชาญฤทธิ์/ดร. อาคม พงษ์อยุธย์
อภิสร สุขวัฒนาศัย รับบทเป็น กรมหมื่นเทพพิพิธ(พระองค์เจ้าแขก)
ภัทรพงศ์ เวศกามี รับบทเป็น กรมหมื่นจิตรสุนทร(พระองค์เจ้ามังคุด)
ภาวิดา มอริจจิ รับบทเป็น แม่นางทองประศรี
รฐา โพธิ์งาม รับบทเป็น เจ้าจอมราตรี
อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ รับบทเป็น มหาดเล็กในเจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร
วิวิศน์ บวรกีรติขจร รับบทเป็น กรมหมื่นสุนทรเทพ(พระองค์เจ้ารถ)
สรวิศน์ ทองมาก รับบทเป็น กรมหมื่นเสพภักดี(พระองค์เจ้าปาน)
ภคพล ตัณฑ์พาณิชย์ รับบทเป็น คุณทองหยิบ
กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ รับบทเป็น แม่หญิงบุษบาบรรณ์/แม่หญิงบุษบา (วัยเด็ก)
ณัฐิดา รัตนภิรมย์ รับบทเป็น พระองค์เจ้าหญิงสูรา (เจ้าฟ้ารุจจาเทวี) (วัยเด็ก)
นิภาภรณ์ ฐิติธนการ รับบทเป็น เจ้าจอมแข/นรี ไตรรัตนดำรงค์
อาทิตยา บุญยะเลี้ยง รับบทเป็น ลูกจันทร์
พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง รับบทเป็น นายชอบ
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ รับบทเป็น นายเชิด
รภัสสิทธิ์ สุวิวัฒน์ชัย รับบทเป็น เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร (วัยเด็ก)
กันตพงศ์ เจริญสุข รับบทเป็น พระพิมานมงคลสถาน (วัยเด็ก)
ปิยะ เศวตพิกุล รับบทเป็น พระกำนัลนารี (สังข์)
สุรพล พูนพิริยะ รับบทเป็น เจ้าพระยาพลเทพ
สาวิกา ไชยเดช รับบทเป็น สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี / สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล รับบทเป็น คุณหญิงบัว (รับเชิญกิตติมศักดิ์)
ชินมิษ บุนนาค รับบทเป็น นายบุนนาค
ทิน โชคกมลกิจ รับบทเป็น พระเจ้าอลองพญา
ทองเอก ปิยะวาท รับบทเป็น พระเจ้ามังระ /อุปราชมังระ
โจนาธาน โฮลแมน รับบทเป็น มังมหานรธา