วิมานสีทอง ตอนที่ 6 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ละคร วิมานสีทอง ตอนที่ 6 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
บทประพันธ์ : กฤษณา อโศกสิน (จากชื่อเดิมคือ วิมานไฟ)
บทโทรทัศน์ : เบญจมาศ ดาลหิรัญรัตน์
กำกับการแสดง : สยาม น่วมเศรษฐี
แนวละคร : ดรามา
ผลิต : ค่ายพอดีคำ
ผู้จัด : ธงชัย-มณีรัตน์ ประสงค์สันติ
วันเวลาออกอากาศ : ทุกจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทาง ช่องวัน31

นำแสดงโดย
ธนภัทร กาวิละ รับบทเป็น ภุมเรศ
เดียร์น่า ฟลีโป รับบทเป็น โรยทอง
พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์ รับบทเป็น ทาทอง
ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์ รับบทเป็น รินทอง
ดวงตา ตุงคะมณี รับบทเป็น สุกัญญา
พลวัฒน์ มนูประเสริฐ รับบทเป็น พงศ์
จักรกฤษณ์ อำมรัตน์ รับบทเป็น ชม
นาตยา จันทร์รุ่ง รับบทเป็น สุรีย์
ยูจีน ธนาณัติ รับบทเป็น นฤชา
คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์ รับบทเป็น ชีวีวัฒน์
พลอยไพลิน ลิมปนเวทยานนท์ รับบทเป็น นีรนาทริณี / แนท
รชยา รักกสิกรณ์ รับบทเป็น มัทธิยา
อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล รับบทเป็น เขมสิริ
รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น รับบทเป็น ลูกน้ำ
ทิณณภพ ผดุงธรรม รับบทเป็น กรุณย์
ชรัณ รัตนเมธานนท์ รับบทเป็น การันต์
อิศราวรรณ เจริญเชื้อ รับบทเป็น สุวิมล
พรพรรณ ฤกษ์อัตการ รับบทเป็น จันทร์จวง
สรารัตน์ แซ่จิ๋ว รับบทเป็น ชมนา
สร้อย สารคาม รับบทเป็น นายเอก
อุ่นเรือน ราโชติ รับบทเป็น แหวน
จุฑามณี ไชยมงคล รับบทเป็น พร

นักแสดงรับเชิญ
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี รับบทเป็น สุวรรณ
อองตวน ปินโต รับบทเป็น เชฟชิน
นุศรา ประวันณา รับบทเป็น กิ่งกาญจน์
ดช.บวรชัย หนูเล็ก รับบทเป็น ภุมเรศ (เด็ก)
ด.ญ.ภูลฎา อภิรมรัตน์ รับบทเป็น โรยทอง (เด็ก)
ดญ.กวินธิดา พิมสาย รับบทเป็น ทาทอง (เด็ก)
ดญ.มิลินา อ่อนน่วม รับบทเป็น รินทอง(เด็ก)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,