วาสนารัก (จบบริบูรณ์)

ละคร วาสนารัก ตอนที่ 20 วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ : จุฬามณี
บทโทรทัศน์ : ธีระพัสตร์ ถนัดสอนสาร
กำกับการแสดง : กฤษณ์ ศุกระมงคล และ อดุลย์ ประยันโต
แนวละคร : ดรามา
ผลิต: เมคเกอร์เค
ผู้ดูแล : มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช และ กฤษณ์ ศุกระมงคล
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ทางช่องไทยทีวีสี 3, ช่อง 33 และรับชมผ่านทาง Application 3 Live

นำแสดงโดย
ตอนเด็ก
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ รับบทเป็น กันต์-กันตพล สมัครเขตกรณ์
กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ รับบทเป็น รุ่ง-ใกล้รุ่ง เทพทอง
รัตนวดี วงค์ทอง รับบทเป็น ษา-พรรณษา ขันธ์ทอง
ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล รับบทเป็น ภา-อาภากร ขันธ์ทอง
พลอยปภัส อิสระพงศ์พร รับบทเป็น จันทร์เพ็ญ สมัครเขตกรณ์
จิระพัชร์ วงศ์ร่วมพิบูลย์ รับบทเป็น ทาย-เพทาย สมัครเขตกรณ์
ใจ คอร์นทเวท รับบทเป็น รัช-ไพรัช สมัครเขตกรณ์
ภูชิ ทอง รับบทเป็น เด่น-เด่นดวง เทพทอง
ทานญจ์ ถิรบุษย์ รับบทเป็น ฆินทร์-เมฆินทร์ เทพทอง
ไมเคิล ฟันเดอคาสเตเลอร์ รับบทเป็น เฮียใช้-เอกชัย โค้วพิสุทธิ์
ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ รับบทเป็น อาจิน-จินตนา โค้วพิสุทธิ์

ตอนโต
ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์ รับบทเป็น กันต์-กันตพล สมัครเขตกรณ์ (รุ่นโต)
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ รับบทเป็น รุ่ง-ใกล้รุ่ง เทพทอง (รุ่นโต)
พิชชาภา พันธุมจินดา รับบทเป็น ษา-พรรณษา ขันธ์ทอง (รุ่นโต)
ปาณิสรา หยาง รับบทเป็น ภา-อาภากร ขันธ์ทอง (รุ่นโต)
นันท์ฑณัฐ โล่ห์สุวรรณ รับบทเป็น จันทร์เพ็ญ สมัครเขตกรณ์ (รุ่นโต)
ธารา ทิพา รับบทเป็น ทาย-เพทาย สมัครเขตกรณ์ (รุ่นโต)
แดนนี่ ลูเซียโน่ รับบทเป็น รัช-ไพรัช สมัครเขตกรณ์ (รุ่นโต)
จักรพันธ์ จันโอ รับบทเป็น เด่น-เด่นดวง เทพทอง (รุ่นโต)
นริศสันต์ โลกวิทย์ รับบทเป็น ฆินทร์-เมฆินทร์ เทพทอง (รุ่นโต)
ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ รับบทเป็น เฮียใช้-เอกชัย โค้วพิสุทธิ์ (รุ่นโต)
ชนกสุดา รักษนาเวศ รับบทเป็น อาจิน-จินตนา โค้วพิสุทธิ์ (รุ่นโต)

ร่วมด้วย
ภูศิลป์ วารินรักษ์ รับบทเป็น ดินทร์-บดินทร์ เทพทอง
ทาริกา ธิดาทิตย์ รับบทเป็น สำเภา สมัครเขตกรณ์
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ รับบทเป็น จำเรียง
กรุณพล เทียนสุวรรณ รับบทเป็น ไพฑูรย์ สมัครเขตกรณ์
อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์ รับบทเป็น จินดา สมัครเขตกรณ์
สโรชา วาทิตตพันธ์ รับบทเป็น ยุพิณ ขันธ์ทอง
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ รับบทเป็น มิ่งขวัญ ขันธ์ทอง
รชณีกร พันธุ์มณี รับบทเป็น ดวงมณี ศรีนคร (เทพทอง)
ปริญญ์ วิกรานต์ รับบทเป็น เฮียกวง-สุรัฐ โค้วพิสุทธิ์
ชนกวนันท์ รักชีพ รับบทเป็น อากิมเตียง-สลักจิตร โค้วพิสุทธิ์
ธงชัย ทองกันทม รับบทเป็น นฤนารถ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,