วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 (จบบริบูรณ์)

ละคร วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ตอนที่ 21 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 (ตอนจบ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Broken Project 2
บทประพันธ์ : ณัฐิยา ศิรกรวิไล
บทโทรทัศน์ : ณัฐิยา ศิรกรวิไล, ปิยรส สุนทรวิภาต, ชญานิน เลี่ยวไพโรจน์, กุศลิน เมฆวิภาต, ภูธิดา หน่อสวรรค์
กำกับการแสดง : ศุภฌา ครุฑนาค
แนวละคร : โรแมนติก – ดรามา
ผลิต : บ. มาสเตอร์ วัน วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
ผู้จัด : เอิน ณิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 – 23.00 น. เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 20.15 – 22.45 น. ทางช่องไทยทีวีสี 3, ช่อง 33 และรับชมผ่านทาง Application Ch3 Thailand

นำแสดงโดย
ทีมครู โรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษา
ธีรเดช เมธาวรายุทธ รับบทเป็น ชวนากร เปี่ยมคุณ
จิดาภา แจ่มปฐม รับบทเป็น ทรายทิพย์ (ปรีชาคุณ) เปี่ยมคุณ
รัดเกล้า อามระดิษ รับบทเป็น พรรณี จิตเที่ยงธรรม
ชัยพล พูพาร์ท รับบทเป็น ป้องเกียรติ คมธรรมกุล
ศรัณยา จำปาทิพย์ รับบทเป็น ชิชา เอนกอินทร์
กษมา นิสสัยพันธุ์ รับบทเป็น ครูน้อย

ทีมวัยแสบ และ ครอบครัว
Temper Tantrum (เด็กกรี๊ด)
ด.ช.ธนพัชญ์ จันทศร รับบทเป็น พีท ลักษณ์พงษ์
มณีรัตน์ คำอ้วน รับบทเป็น โมรากุล ลักษณ์พงษ์
เศรษฐา ศิระฉายา รับบทเป็น ธรรมชนะ (คุณตา)
ดวงใจ หทัยกาญจน์ รับบทเป็น ครองพร (คุณยาย)

Gender Creative (ความหลากหลายในเพศของตัวเอง)
พลอ ศรนรินทร์ รับบทเป็น ไออุ่น เฉลิมชัยโกศล
อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบทเป็น เกริกฤทธิ์ เฉลิมชัยโกศล
สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ รับบทเป็น กวิตา เฉลิมชัยโกศล

Gaming Addiction (ติดเกม)
ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ รับบทเป็น มหาสมุทร ชุมเหรียญทอง
วิทยา วสุไกรไพศาล รับบทเป็น ปราบ ชุมเหรียญทอง
อริศรา วงษ์ชาลี รับบทเป็น อลิน ชุมเหรียญทอง

Autism (ออทิสซึ่ม)
ชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร รับบทเป็น ใบพัด ศุภนันตกุล
ตระการ พันธุมเลิศรุจี รับบทเป็น กองพล ศุภนันตกุล

The Perfectionism (มนุษย์สายท็อป)
ณิชภาลักษณ์ ทองคํา รับบทเป็น วิธารี เอื้อนันทวัฒน์
จินตหรา สุขพัฒน์ รับบทเป็น จุลมาศ เอื้อนันทวัฒน์
เกรียงไกร อุณหะนันท์ รับบทเป็น ไวทิน เอื้อนันทวัฒน์
อาภาศิริ จันทรัศมี รับบทเป็น กิ่งแก้ว ชำนาญกิจ

นักแสดงท่านอื่น ๆ
ดวงตา ตุงคมณี รับบทเป็น นพลักษณ์ เปี่ยมคุณ
ทูน หิรัญทรัพย์ รับบทเป็น สมภพ เปี่ยมคุณ
อนันต์ บุนนาค รับบทเป็น สักทอง ปรีชาคุณ
ปรารถนา สัชฌุกร รับบทเป็น น้ำทิพย์ ปรีชาคุณ