ลัดฟ้าล่าฝัน ตอนที่ 11 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ละคร ลัดฟ้าล่าฝัน ตอนที่ 11 วันที่ 18 พฤศิจกายน 2566
ชื่อสากล :
บทโทรทัศน์ :
ควบคุมบทโทรทัศน์ : นิพนธ์ ผิวเณร
แนวละคร : ดราม่า
กำกับการแสดง: ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ อาร์ต-จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์
อำนวยการผลิต : ถกลเกียรติ วีรวรรณ, นิพนธ์ ผิวเณร
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.15 น. ทางช่อง One31

นำแสดงโดย
บลูเศรษฐ์ ภูสินโชควงศา รับบทเป็น สกาย
ณรกร ณิชกุลธนโชติ รับบทเป็น ฉลาม
ฟาติมา เดชะวลีกุล รับบทเป็น ของขวัญ
ธยศทรณ์ ไวยฉัยยา รับบทเป็น หมอก
ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ รับบทเป็น เบส
ภูธเนศ หงษ์มานพ รับบทเป็น แม็กซ์
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล รับบทเป็น แพร
สุจิรา อรุณพิพัฒน์ รับบทเป็น คิม
ชินวุฒ อินทรคูสิน รับบทเป็น ไนท์
จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม รับบทเป็น ปังปอนด์
อนุชิต สพันธุ์พงษ์ รับบทเป็น บี
กันตภณ จินดาทวีผล รับบทเป็น อินดี้
จิณภพ ปรารถนาสันติ รับบทเป็น ดัง
ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ รับบทเป็น ต้นกล้า
สรวีย์ ธนพูนหิรัญ รับบทเป็น เม็ดนุ่น
ณัทฐ์สุทธา สราญสิริบริรักษ์ รับบทเป็น คอปเตอร์
ฐานัตถ์ จิรรัชชกิจ รับบทเป็น เซลโฟน
ธงชัย วังศิริไพศาล รับบทเป็น เพชร
พิจิกา จิตตะปุตตะ รับบทเป็น กัญ
อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบทเป็น ปู
ณัฏฐริณีย์ กรรณสูต รับบทเป็น พิม
ชนกวนัน รักชีพ รับบทเป็น ดาว
สมเจตน์ เจริญวัฒน์อนันต์ รับบทเป็น อ้น
คุณากร เกิดพันธุ์ รับบทเป็น ภพ
สหรัฐ เทียมปาน รับบทเป็น แม็กซ์ (วัยรุ่น)
พงศ์รชตะ ไชยศิวามงคล รับบทเป็น เต็ม (วัยรุ่น)
ณิชา ปิยะวัฒนานนท์ รับบทเป็น แพร (วัยรุ่น)
ภัชธร ธนวัฒน์ รับบทเป็น คิม (วัยรุ่น)
อธิภัทร ณ สงขลา รับบทเป็น ตะวัน
พศิน นิธีธนพร รับบทเป็น ออโต้
พุฒิกร นิธีธนพร รับบทเป็น พายุ
ภาคิน วัฒนายากร รับบทเป็น อิฐ
วิมธัช ราชประดิษฐ์ รับบทเป็น รันเวย์
เปรมณัช วิชิตชาญ รับบทเป็น ปลายฝน

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,