ฤทัยบดี ตอนที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ละคร ฤทัยบดี ตอนที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
บทประพันธ์ : จรสจันทร์
บทโทรทัศน์ : ภูเขา
กำกับการแสดง : สถาพร นาควิไลโรจน์
แนวละคร : พีเรียด โรแมนติก แอ็กชั่น
ผลิต : 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์
ผู้จัด : โอริเวอร์ บีเวอร์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 HD กด 35 หรือทาง Facebook LIVE Official Fanpage BBTV Channel7 และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ รับบทเป็น คุณพระสิงห์คำ
ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์รับบทเป็น ปานฤทัย / ช่อเอื้อง
ณัฐพล ไรยวงค์ รับบทเป็น เสือ หรือ จันผา / เจ้าฟ้าลั่น
ชยิสรา วัฒนะนาวิน รับบทเป็น บัวริน
ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า รับบทเป็น ชุม
บุรันช์รัตน์ หอมบุตร รับบทเป็น คุณพระกาวิล
ปริยชาต ศรีสุธรรม รับบทเป็น คำรุ้ง
อังคณา วรรัตนาชัย รับบทเป็น จ้านางนวลละออ
ณดล กณิณ รับบทเป็น จันแสง
ถิร ชุติกุล รับบทเป็น ขุนขาม
อานัส ฬาพานิช รับบทเป็น อำมาตย์สอน
ปณิตา พัฒนาหิรัญ รับบทเป็น มเหสีละอองแก้ว
นนทัช ธนวัฒน์ยรรยง รับบทเป็น ขุนแสน
ณัฐนันท์ คุณวัฒน์ รับบทเป็น พระยาอินตา
น้ำทิพย์ เสียมทอง รับบทเป็น ตองนวลบดี
ณัฐชยกานต์ ปากหวาน รับบทเป็น บัวงึม
สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ รับบทเป็น พระยาคำแปง
อินทิรา ยืนยง รับบทเป็น แม่หญิงขจร
ธัญพร สนธิขันธ์ รับบทเป็น ปทุมวดี
โยธิน มาพบพันธ์ รับบทเป็น อาจารย์ลื้อ
ธิติยา นพพงษากิจ รับบทเป็น ดวงใจ
พลรัตน์ รอดรักษา รับบทเป็น เจ้าหลวงมิ่งฟ้า
โอภาภูมิ ชิตาพัณณ์ รับบทเป็น เจ้าฟ้ารุ่ง
วาเนสซ่า บีเวอร์ รับบทเป็น แก้วบดี
วงศพัทธ์ ปานเสน รับบทเป็น ผีป่อพรายเพชร
ดิเรก อมาตยกุล รับบทเป็น โหราธิบดีคำยิ่ง
ช.เอ ณ บางช้าง รับบทเป็น อำมาตย์เที่ยง
ดินา ป๋อพริ้ง รับบทเป็น ปานชีวา
ฉัตรวัต รัตนวงศ์ รับบทเป็น คุณพระคำปัน
ปาณิสรา ประถมปัทมะ รับบทเป็น ปิ่นแก้วบดี
วชิระ พานนนท์ รับบทเป็น อำมาตย์สิน
เชษฐ์ ฮันเตอร์ เบิร์ก รับบทเป็น ก๋อง

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,