รูปทอง (จบบริบูรณ์)

ละคร รูปทอง ตอนที่ 18 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (ตอนจบ)
บทประพันธ์ : กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์ : มาวิน อักษรา
ควบคุมบทโทรทัศน์ : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กำกับซีรีส์ :เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
อำนวยการผลิต : วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
อำนวยการสร้าง : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.20 น. ทาง GMM 25

นำแสดงโดย
วรเวช ดานุวงศ์ รับบทเป็น รัสสะ หรือ หมู
ปฐมพงศ์ เรือนใจดี รับบทเป็น ทีฆะ หรือ เสือ
จริญญา ศิริมงคลสกุล รับบทเป็น เยีย
สุทัตตา อุดมศิลป์ รับบทเป็น เรียวข้าว
มยุรา เศวตศิลา รับบทเป็น อำพัน
อัครวุฒิ มังคลสุต รับบทเป็น ลาภ
เทวินทร์ สุรเชิดเกียรติ รับบทเป็น ชาญสอน
อำภา ภูษิต รับบทเป็น ป้าสายพิณ
วาสนา พูนผล รับบทเป็น เจียระไน
โฉมฉาย ฉัตรวิไล รับบทเป็น คุณยาย
ศุกล ศศิจุลกะ รับบทเป็น เอื้อน
ณัฐกิตติ์ นันทพานิช รับบทเป็น อาชว์
ธนัท รัตนสิริพันธ์ รับบทเป็น องค์
อนันต์ เสมาทอง รับบทเป็น คุณบิ๊ก
ภาสกร สารรัตนะ รับบทเป็น พีท