รักไม่รู้หน้า ตอนที่ 9 วันที่ 3 มกราคม 2567

ละคร รักไม่รู้หน้า ตอนที่ 9 วันที่ 3 มกราคม 2567
บทซีรีส์ : เนปาล จิตรานนท์
ผู้กำกับ : เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข, พรรณทิพย์ วิบูลย์ธรรม
ผลิต : GMMTV
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.ทางช่อง GMM25

นำแสดงโดย
จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์ รับบทเป็น วีกิจ
สุภัสสรา ธนชาต รับบทเป็น มิริน
อิชิคาว่า พลาวเด้น รับบทเป็น ชานนท์
ภัชธร ธนวัฒน์ รับบทเป็น เอวเอส
วรรณวิมล เจนอัศวเมธี รับบทเป็น ธัญญ่า
ภานุโรจน์ เฉลิมกิจพรทวี รับบทเป็น มานิต
ชยกร จุฑามาศ รับบทเป็น แมวกวัก
สโรชา วาทิตตพันธ์ รับบทเป็น สร้อยเพชร
ธนพร แวกประยูร รับบทเป็น สุปราณี
เกวลิน คอตแลนด์ รับบทเป็น นีรอำพัน
นรินทร ณ บางช้าง รับบทเป็น ป้าน้อย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,