รักฉันสวรรค์จัดให้ (จบบริบูรณ์)

ละคร รักฉันสวรรค์จัดให้ ตอนที่ 33 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 (ตอนจบ)
บทโทรทัศน์ : กษิดินทร์ แสงวงศ์
บทโทรทัศน์ : กษิดินทร์ แสงวงศ์
กำกับการแสดง : จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์
แนวละคร : โรแมนติก คอมเมอดี
ผลิต : บริษัท เอพลัส โปรดักชั่น จำกัด
ผู้จัด : บุณฑณิก บูลย์สิน
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 18.20 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27

รายชื่อนักแสดง
นิธิดล ป้อมสุวรรณ รับบทเป็น เบ็น
จริญญา ศิริมงคลสกุล รับบทเป็น มนัสวี
พาทิศ พิสิฐกุล รับบทเป็น ร.ต.อ. อัคนี
พัสกร พลบูรณ์ รับบทเป็น กรกนก
อัฐมา ชีวนิชพันธ์ รับบทเป็น โรส
วิธวัฒน์ สิงห์ลำพอ รับบทเป็น จารุกร
สุธีวัน ทวีสิน รับบทเป็น รื่น
จิระ ด่านบวรเกียรติ รับบทเป็น ภุชงค์
ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ รับบทเป็น ดาริกา
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ รับบทเป็น ไกร
นาวิน เยาวพลกุล รับบทเป็น พลเทพ
พิชญ์นาฏ สาขากร รับบทเป็น เนตรชนก
พศุตม์ บานแย้ม รับบทเป็น มานพ
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล รับบทเป็น กมลา
ทูน หิรัญทรัพย์ รับบทเป็น บวร
ดิลก ทองวัฒนา รับบทเป็น พ.ต.อ. สิทธิชาติ
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร รับบทเป็น กำชัย
พลรัตน์ รอดรักษา รับบทเป็น พ.ต.ท. วราทร
กฤตย์ อัทธเสรี รับบทเป็น ศุภโชค
กัลยา เลิศเกษมทรัพย์ รับบทเป็น มณฑา
แอนเดรีย รับบทเป็น สุบงกช

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,