ระบำไฟ ตอนที่ 1-16 (จบบริบูรณ์)

ละคร ระบำไฟ ตอนที่ 10 วันที่ 13 ตุลาคม 2559
บทประพันธ์โดย : ม.มธุการี
บทโทรทัศน์โดย : สติมา ตรีประดับ
กำกับการแสดงโดย : จาริวัฒน์ อุปการไชยพัฒน์
ผลิตโดย : บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : ปทิดา กำเนิดพลอย
ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 09.00 และ 20.05 น.ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ดิจิตอลทีวี กดเลข 27

นำแสดงโดย
ธนา สุทธิกมล รับบทเป็น เทศราช
รัชวิน วงศ์วิริยะ รับบทเป็น ตรีประดับ
รัฐศาสตร์ กรสูต รับบทเป็น พยส
กานต์พิสชา เกตุมณี รับบทเป็น พัดชา
เจนสุดา ปานโต รับบทเป็น ชินานาง
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบทเป็น สิงคาร
ชนกวนันท์ รักชีพ รับบทเป็น ภิรตี
วรรณษา ทองวิเศษ รับบทเป็น บุพชา
ชยากร จำปาดิบ รับบทเป็น ชิงฉัตร
ฌอร์ลชัญ วรรณปกาสิต รับบทเป็น อรณา
ปรัชญ์ รุ่งศรีทองวัฒนา รับบทเป็น อนิล
ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล รับบทเป็น พยางค์
ปกาศิต โบสุวรรณ รับบทเป็น เสี่ยจิว
สมภพ เบญจาธิกุล รับบทเป็น ภูมิ