รอยอาฆาต ตอนที่ 12 วันที่ 2 ตุลาคม 2562

ละคร รอยอาฆาต ตอนที่ 12 วันที่ 2 ตุลาคม 2562
บทประพันธ์ : เจนศิลป์
ดัดแปลงบทโทรทัศน์ : ภูเขา
กำกับการแสดง : พลชย เมธา
แนวละคร : สืบสวนสอบสวน
ผลิต : บ. ดราเมจิก
ผู้จัด : เติร์ก-คหบดี กัลย์จาฤก
อำนวยการผลิต : คณะกรรมการพิจารณาการผลิตโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 HD
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และ Facebook LIVE ทาง Fanpage Ch7HD หรือสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV

นำแสดงโดย
ธนา สุทธิกมล รับบทเป็น ภาม
วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร รับบทเป็น อัณศยา
อานัส ฬาพานิช รับบทเป็น สารวัตรคมกริช
ปาณิชดา แสงสุวรรณ รับบทเป็น หมวดนรี
นนทพันธ์ ใจกันทา รับบทเป็น พิรุณ
ธัญสินี พรมสุทธิ์ รับบทเป็น อินทิรา
ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร รับบทเป็น ภิมลภา
นิธิศ วงศ์เหรียญไทย รับบทเป็น เสือ
ศรุต สุวรรณภักดี รับบทเป็น ใหญ่
ญาดา เทพนม รับบทเป็น แพรพิมพ์
ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์ รับบทเป็น ธีรสิทธิ์
บัณฑวิช ตระกูลพาณิชย์ รับบทเป็น พัชระ
รวิสรา สวยสมเรียม รับบทเป็น กรรณิการ์
ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ รับบทเป็น ดุจดาว
ตฤณ เศรษฐโชค รับบทเป็น เจ้าสัวไพศาล
สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ รับบทเป็น สารวัตรสุขุม
นาตยา จันทร์รุ่ง รับบทเป็น ครูนงนารถ
สุรัตนา คล่องตระกูล รับบทเป็น สกุณา
แวร์ โซว รับบทเป็น ขวัญใจ
เวยน์ ฟอลโคเนอร์ รับบทเป็น ชิดชัย

รอยอาฆาต ตอนที่ 12 วันที่ 2 ตุลาคม 2562

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,