รองเท้านารี (จบบริบูรณ์)

ละคร รองเท้านารี ตอนที่ 24 วันที่ 5 มกราคม 2563
บทประพันธ์ : ดาริส
บทโทรทัศน์ : ทีมนารีมโนรมย์
ควบคุมบทโทรทัศน์ : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
กำกับการแสดง : เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
แนวละคร : ดรามา
อำนวยการผลิต : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
อำนวยการสร้าง : ศิริ บุญพิทักษ์เกศ, อภิณห์พัศย์ บุญสมธรรม
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.00 น. ทาง อมรินทร์ทีวี ช่อง 34

นำแสดงโดย
ศกลรัตน์ วรอุไร รับบทเป็น วริษา
จริญญา ศิริมงคลสกุล รับบทเป็น ทิชา
อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ รับบทเป็น อุษณา
โฟกัส จีระกุล รับบทเป็น น้ำหวาน
อิสริยะ ภัทรมานพ รับบทเป็น อธิป
ณัฐ ศักดาทร รับบทเป็น พิรุฬห์ (พีท)
ชานนท์ อักขระชาตะ รับบทเป็น บดินทร์
ประชากร ปิยะสกุลแก้ว รับบทเป็น อนันต์ชัย
ธนา ฉัตรบริรักษ์ รับบทเป็น สิขร
ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม รับบทเป็น ปวิน
ศุภสิทธิ์ ชินวินิจกุล รับบทเป็น อาหลง (แอรอน)
อัครวุฒิ มังคลสุต รับบทเป็น กันต์
วรรณปิยะ ออมสินนพกุล รับบทเป็น อรอุมา
ณภัทร บรรจงจิตไพศาล รับบทเป็น ศรัยฉัตร
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร รับบทเป็น หงส์หยก
เดือนเต็ม สาลิตุลย์ รับบทเป็น ซูเฮียง (แม่อนันต์ชัย)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,