รถรางเที่ยวสุดท้าย ตอนที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ละคร รถรางเที่ยวสุดท้าย ตอนที่ 2 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
บทประพันธ์-บทโทรทัศน์ : สมเกียรติ วิทุรานิช
กำกับการแสดง : จีรภา ระวังการณ์
ผลิต : ไทยพีบีเอส & บริษัท สตาร์ฟีนิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ใจเอื้อ โกศลธนศังกร , วิธิวัสส์ ศุภศิริวัฒนกุล
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.15 น. ทางทาง ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

นำแสดงโดย
นิรุตติ์ ศิริจรรยา รับบทเป็น อารักษ์
สมภพ เบญจาธิกุล รับบทเป็น บริพัตร
รัดเกล้า อามระดิษ รับบทเป็น บุหงา
นฤมล นิลวรรณ รับบทเป็น มุกดา
ภารดี วงษ์สวัสดิ์ รับบทเป็น ศิริรัตน์
กิตติภัทร แก้วเจริญ รับบทเป็น นที
พลวิชญ์ เกตุประภากร รับบทเป็น ภราดร
นัฐรุจี วิศวนารถ รับบทเป็น ซอแก้ว
ภูริต พลอยมีค่า รับบทเป็น สินธร

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,