มิติสยอง : เชื่อเป็น…ไม่เชื่อตาย ตอน ผีผลัก วันที่ 24 มิถุนายน 2560

ละคร มิติสยอง : เชื่อเป็น…ไม่เชื่อตาย ตอน ผีผลัก วันที่ 24 มิถุนายน 2560
บทโทรทัศน์ : บัณฑิต ทองดี
กำกับการแสดง : ณัฐพล น่วมภา
ผลิต : GMM 25
ผู้อำนวยการผลิต : วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย
ผู้อำนวยการสร้าง : สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 00.15 น. ทางช่อง GMM25

นำแสดงโดย
ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม รับบทเป็น อาร์ต
สรัณณัฏฐ์ ประดู่คู่ยามดี รับบทเป็น เอ๋ย
หัสสยา อิสริยะเสรีกุล รับบทเป็น ผิง
ยัวร์บอย หนูหรี่ รับบทเป็น โย
อภิวันท์ จันทาภา รับบทเป็น ผี